Babalski: ziemię rolną będzie można przekazać Kościołowi

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2016,14:30 Aktualizacja: 13-04-2016,15:48
A A A

Ziemię rolną będzie można przekazać Kościołowi lub związkowi wyznaniowemu np. za dożywotnią opiekę - mówił w środę w Sejmie Zbigniew Babalski, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

Polityk odpowiadał na pytania posłów PiS Andrzeja Gawrona i Lidii Burzyńskiej w sprawie możliwości nabywania ziemi przez związki wyznaniowe zgodnie z ustawą o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa.

Sejm, ustawa, głosowanie, PiS, posłowie, Krzysztof Jurgiel, MRiRW

Zakaz sprzedaży ziemi na 5 lat. Sejm uchwalił ustawę

W czwartek wieczorem posłowie przegłosowali rządowy projekt ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Pierwotnie zakładano, że ostateczne głosowanie odbędzie się w...

Gawron powiedział, że ustawa ta jest ważna i potrzebna, chroni polską ziemię przed masowym wykupem przez obcokrajowców i korzysta z podobnych rozwiązań, jakie zastosowano w innych krajach UE. Dodał, że zgodnie z jedną z poprawek przyjętych do ustawy, związki wyznaniowe i Kościoły zachowują prawo do nabywania nieruchomości rolnych, co budzi pewne wątpliwości.

- Jest to wyjątek od zawartej w ustawie zasady, że nabywcą nieruchomości rolnych może być tylko rolnik indywidualny - powiedział poseł. Jego zdaniem rodzi się pytanie, czy w tym przypadku wyjątek ten nie rozszczelni zbudowanego systemu. Pytał też o sens tego uregulowania i jego skutki.

Babalski podkreślił, że przepisy ustawy nie faworyzują żadnego Kościoła. - Przyjęliśmy ogólną zasadę, że dotyczy to wszystkich Kościołów i związków wyznaniowych - mówił.

Tłumaczył, że wprowadzona regulacja ma umożliwić przekazywanie nieruchomości rolnych przez wiernych Kościołom, do których należą. - W starzejącym się społeczeństwie często pozostają w obszarach wiejskich ludzie samotni, którzy mają niewielkie areały ziemi, najczęściej od jednego do dwóch-trzech hektarów. Ci ludzie są sami, w związku z tym chcemy im dać też możliwość, żeby mogli albo zbyć albo przepisać to na dowolny Kościół lub też związek na przykład za dożywotnią opiekę - mówił Babalski.
Senat, ustawa, MRiRW, Krzysztof Jurgiel, ministerstwo rolnictwa, ziemia, grunty rolne

Jurgiel: nie chcemy przeszkadzać ludziom w prowadzeniu gospodarstw

Środa w Senacie upływa pod znakiem rządowej ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw. Od kilku godzin trwa dyskusja nad kolejnymi zapisami kontrowersyjnej ustawy,...

Dodał, że umowa taka może być zawarta w formie dożywocia, darowizny czy testamentu i najczęściej zawiera klauzulę o opiece. Wskazał, że w przypadku przeniesienia własności na Kościół lub związek wyznaniowy, Agencji Nieruchomości Rolnych będzie przysługiwało - w przypadku sprzedaży - prawo pierwokupu, a w pozostałych przypadkach prawo nabycia.

Zaznaczył, że prawo to nie będzie przysługiwać Agencji tylko wtedy, gdy przeniesienia własności będzie następować między Kościołami. Według Babalskiego podobna klauzula dotyczy osób bliskich.

Wiceminister wyjaśnił ponadto, że złożenie wniosku o wpis do rejestru Kościołów lub związków wyznaniowych (jest tam 160 podmiotów) nie oznacza automatycznie, że mamy do czynienia z kolejnym zarejestrowanym Kościołem lub związkiem.

Ustawę wstrzymującą na 5 lat sprzedaż ziemi z zasobów Skarbu Państwa i zmieniającą zasady obrotu gruntami rolnymi Sejm uchwalił pod koniec marca. Obecnie zajmuje się nią Senat. Ma ona zapobiec spekulacjom w obrocie ziemią. Podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi ma być dzierżawa.

Ustawa ma wejść w życie 30 kwietnia bowiem 1 maja kończy się 12-letnie moratorium na zakup polskiej ziemi przez cudzoziemców.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich