Zgłaszanie szkód suszowych tylko przez specjalną aplikację

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (zl) | redakcja@agropolska.pl
19-08-2021,12:10 Aktualizacja: 19-08-2021,11:24
A A A

- Szkody spowodowane suszą w tym roku rolnicy mogą zgłosić tylko poprzez specjalną aplikację. Do 17 sierpnia zarejestrowanych już było 2169 wniosków - poinformowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

- Aplikacja publiczna "Zgłoś szkodę rolniczą" działa prawidłowo, o czym świadczy liczba zarejestrowanych wniosków. Do zalogowania się do aplikacji niezbędny jest jednak Profil Zaufany - powiedział wiceminister rolnictwa Ryszard Bartosik.

Do 17 sierpnia w aplikacji było zarejestrowanych 2169 wniosków, w tym 1147 z nich zostało podpisanych Profilem Zaufanym.

- Szkody suszowe można zgłosić po dokonaniu zbiorów; wnioski można dostarczyć w aplikacji do 15 października, niezależnie od okresu potwierdzenia suszy w raportach z monitoringu suszy - wyjaśnił Bartosik. Rolnicy wcześniej sygnalizowali problemy z aplikacją. Według resortu rolnictwa, zgłaszane przez rolników problemy dotyczą głównie nieprawidłowo wprowadzonego loginu lub hasła do pobrania danych z eWnioskuPlus.

susza rolnicza, Klimatyczny Bilans Wodny, IUNG, kukurydza

Susza zagraża uprawom kukurydzy

Na terenie całej Polski występuje susza rolnicza. Największe niedobory wody odnotowano w woj. pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Najbardziej zagrożone są plantacje kukurydzy - informuje Instytut Uprawy Gleboznawstwa i Nawożenia. W...
Bartosik przypomniał, że zgodnie z obowiązującą od 2006 r. zasadą szacowania szkód w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy można dokonywać wyłącznie na obszarach zagrożonych suszą wskazanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa (IUNG) w Puławach. W ostatnim okresie raportowania (11 czerwiec-10 sierpień) największe powierzchnie zagrożone suszą wystąpiły w województwach: pomorskim, zachodniopomorskim i wielkopolskim. Najbardziej na niedobór wody narażone były: kukurydza na ziarno i na kiszonkę oraz krzewy owocowe.

Jak poinformował resort rolnictwa, system monitoringu suszy zawiera aplikacje komputerowe integrujące dane meteorologiczne, potrzebne do obliczenia klimatycznego bilansu wodnego (KBW) oraz dane z cyfrowej mapy glebowo-rolniczej, obrazującej przestrzenne zróżnicowanie retencji wodnej różnych kategorii agronomicznych gleb.

Susza rolnicza jest odnotowywana, gdy obliczone wartości KBW dla gminy są niższe od wartości krytycznych klimatycznego bilansu wodnego określonych w rozporządzeniu ministra rolnictwa z 2019 r w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych grup i gatunków roślin uprawnych i gleb. Analiza suszy prowadzona jest w ujęciu przestrzennym. Następnie prowadzone są zestawienia statystyczne dotyczące gmin, powiatów oraz województw. Średnia wartość KBW w gminie jest tylko wartością poglądową; na terenie gminy występują zarówno niższe, jak i wyższe wartości od średniej wartości KBW, co w połączeniu przestrzennym z kategoriami glebowymi decyduje, czy w danej lokalizacji wystąpiła susza - wyjaśnił resort.

szacowaniae szkód w uprawach, wypłata odszkodowań z budżetu państwa, ministerstwo klimatu i środowiska

Bez obecności rolnika szacowania szkód nie będzie

Rozszerzenie możliwości stosowania telefonicznego ustalania terminu oględzin szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta oraz wykluczenie możliwości prowadzenia oględzin bez obecności poszkodowanego lub jego pełnomocnika - zakłada projekt...
Wiceminister zaznaczył, że system monitoringu suszy podlega ciągłej rozbudowie i doskonaleniu.

IUNG w poprzednich latach rozwinął sieć własnych stacji meteo i pomiarów wilgotności gleby; włączył w tę sieć regionalne stacje meteorologiczne - m.in.: stacje Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Ośrodków Doradztwa Rolniczego, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych, jednostek samorządowych.

W 2020 r. wdrożono do systemu teledetekcję radarową sieci POLRAD - naziemne urządzenie teledetekcyjne, z której dane wykorzystywane są w konstrukcji map klimatycznego bilansu wodnego. Jest to istotne, ponieważ opad atmosferyczny stanowi ważny element w klimatycznym bilansie wodnym, który w bardzo dużym stopniu decyduje o suszy rolniczej. Uzyskanie takich informacji pozwoliło na znaczne uszczegółowienie pola opadów dla całego kraju, a tym samym zwiększenie precyzji wyznaczenia granic obszarów objętych suszą rolniczą - tłumaczy ministerstwo.

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj