Bez obecności rolnika szacowania szkód nie będzie

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-07-2021,11:00 Aktualizacja: 03-07-2021,21:54
A A A

Rozszerzenie możliwości stosowania telefonicznego ustalania terminu oględzin szkód wyrządzonych przez dzikie zwierzęta oraz wykluczenie możliwości prowadzenia oględzin bez obecności poszkodowanego lub jego pełnomocnika - zakłada projekt nowelizacji rozporządzenia ministra klimatu i środowiska.

Chodzi o projekt zmieniający rozporządzenie w sprawie szacowania szkód wyrządzonych przez niektóre gatunki zwierząt objęte ochroną gatunkową.

szkody łowieckie, krir, szkody wyrządzane przez zające, polski związek łowiecki

Izby chcą odszkodowań za szkody wyrządzane przez zające

Krajowa Rada Izb Rolniczych chce, by resort klimatu i środowiska rozważył wprowadzenie zmian w przepisach w sprawie m.in. wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez zające i wydłużenia okresu polowań na nie. Ministerstwo w odpowiedzi na pismo...

Według zapewnień autorów, ma na celu wprowadzenie usprawnień w prowadzeniu postępowań dotyczących przyznawania i wypłaty odszkodowań z budżetu państwa, a także wprowadzenie zmian do przepisów, które podczas stosowania okazały się nieprecyzyjne lub niepotrzebne.

W szczególności potrzeba zmian była podyktowana zmniejszeniem obciążenia biurokratycznego organów administracji i skróceniem czasu prowadzenia postępowań w sprawie wypłaty odszkodowania z tytułu szkody wywołanej przez wymienione w prawie: żubry, wilki, rysie, niedźwiedzie lub bobry.

"W tym celu rozszerzono i doprecyzowano możliwość stosowania telefonicznego ustalania terminu oględzin. Z dotychczasowego brzmienia przepisu wynika, że termin oględzin szkody należy ustalić z poszkodowanym (nie wskazano, w jaki sposób), a następnie poinformować poszkodowanego na piśmie o planowanym terminie nie później niż na 2 dni przed dniem oględzin. Takie brzmienie powoduje brak elastyczności w planowaniu wyjazdów terenowych, gdyż w praktyce wiąże się z koniecznością wysłania zawiadomienia na ok. 3 tygodnie przed wyznaczonym terminem i tym samym utrudnia lub uniemożliwia dobieranie celów wyjazdów (tj. zaplanowanie oględzin dla kilku spraw w tej samej okolicy, w tym samym dniu). Generuje to niepotrzebne koszty, zwiększa wymiar czasu pracy niezbędny do obsługi każdej sprawy i jednocześnie nie uwzględnia możliwości zmiany/odwołania terminu oględzin ze względu na sytuacje losowe (np. choroba, urlop, złe warunki pogodowe)" - czytamy w uzasadnieniu do projektu.

szkody łowieckie, terminy graniczne dla zbiorów, uprawa, podlaskie

Odszkodowanie za szkody łowieckie? Sprawdź ważne terminy

Do kiedy należy zebrać zboża, do kiedy kukurydzę, a kiedy warzywa - żeby zachować uprawnienia do odszkodowań za szkody łowieckie? Trzeba zajrzeć do uchwały sejmiku województwa i doliczyć do określonych w niej dat 2 tygodnie. Ustawa Prawo...

Proponowane zmiany umożliwią uzgodnienie telefonicznego terminu oględzin na dwa dni przed i doprecyzowują sytuacje, w których uzgodnione oględziny nie mogą się odbyć z winy organu lub z winy/z powodu nieobecności poszkodowanego.

"Projekt rozporządzenia wyklucza możliwość prowadzenia oględzin bez obecności poszkodowanego lub jego pełnomocnika, co było możliwe w dotychczasowym brzmieniu rozporządzenia. Powyższa zmiana wynika z potrzeby zminimalizowania możliwości zebrania niepełnego materiału dowodowego, co będzie skutkowało skutecznym podważeniem wyników szacowania na drodze cywilnoprawnej" - wskazano w uzasadnieniu.

W celu uniknięcia sporów, komu przysługuje odszkodowanie w przypadku, gdy grunty są dzierżawione, a posiadane dokumenty tego nie precyzują, wprowadzono wymóg przedkładania zgody właściciela gruntu na pobranie odszkodowania przez korzystającego gospodarczo z tej ziemi.

żurawie, kruki, ptaki niszczą uprawy, odszkdowanie za zniszczone uprawy

Żurawie i kruki wyjadły kukurydze. Rolnicy chcą odszkodowań

Jednemu rolnikowi kukurydzę wyjadły żurawie, drugiemu kruki. Łączą ich brak plonu, straty i widmo braku odszkodowania. Z problemem ptaków stołujących się na polach boryka się wielu gospodarzy. Pan Mirosław z Lemierzycka (pow. sulęciński,...

Wśród innych zmian warto wskazać także dodanie zapisu, że "w przypadku gdy wniosek został złożony po upływie terminu na jego złożenie lub gdy nie jest możliwe ustalenie przyczyny i okoliczności powstania szkody, wniosek pozostawia się bez rozpoznania".

A do tego - co istotne - określono terminy zgłaszania szkód. Na przykład w przypadku wyrządzonej w odniesieniu do plonu na użytkach zielonych zgłoszenia szkody trzeba będzie dokonać "w terminie umożliwiającym szacowanie szkody, nie wcześniej niż 40 dni i nie później niż 14 dni przed planowanym rozpoczęciem zbioru", a w przypadku szkody w uprawach lub płodach rolnych - nie później niż w okresie zbioru danego gatunku roślin w danym regionie, w roku, w którym wystąpiła szkoda.

"Dotychczasowe uregulowanie wskazuje jedynie na ‘niezwłoczne’ zgłoszenie szkody, które to słowo nie posiada definicji ustawowej i powoduje, że często zdarzają się późne zgłoszenie szkody, które nie rodzą żadnych bezpośrednich sankcji" - argumentują autorzy projektu.

Trzeba jednak podkreślić, że projekt znajduje się dopiero w fazie konsultacji społecznych i opiniowania.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj