Zazielenienia nie będzie. W zamian ekoprogramy?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
04-07-2018,13:05 Aktualizacja: 04-07-2018,13:14
A A A

Wspólna Polityka Rolna nadal w dużej części będzie ukierunkowana na działania związane z klimatem i środowiskiem. Państwa członkowskie miałyby tworzyć ekoprogramy, do których mieliby przystępować rolnicy.

W obecnej perspektywie finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) prośrodowiskowe działania w rolnictwie mają formę tzw. zazielenienia. O to, jakie będzie stanowisko rządu w tej kwestii co do przyszłej WPR, padło pytanie podczas odbywającego się 27 czerwca posiedzenia sejmowej podkomisji stałej ds. monitoringu WPR.

Zazielenianie, dopłaty bezpośrednie, wspólna polityka rolna, wpr, wsparcie dla rolnictwa

Zazielenienie. Wiele komplikacji, a efekt znikomy

Płatności mające zachęcać rolników do działań proekologicznych doprowadziły do zmiany praktyk rolniczych jedynie na około 5 proc. użytków rolnych w UE. A system wsparcia stał się przez bardziej złożony. To wnioski płynące ze...
- Poprzednie ekipy tę politykę zazielenienia strasznie negowały i walczyły, żeby jej nie wdrażać. Czy przestaniemy się z nią kopać? Czy nadal będzie stanowisko, że to jest kosztem naszego rolnictwa? - dociekał Adam Ulbrych z woj. opolskiego.

Według wiceministra rolnictwa Ryszarda Zarudzkiego, zazielenienie się nie sprawdziło i są z nim spore problemy. Stąd poszukiwania procedur zastępczych.

Natomiast szczegółowiej o propozycjach Komisji Europejskiej w tym zakresie opowiedział Bieniamin Gawlik z ministerstwa rolnictwa, zaznaczając, iż nie są to rozwiązania finalne.

- Komisja proponuje coś nowego. Nie będzie zazielenienia takiego, jakie znamy z obecnej perspektywy finansowej, czyli tych trzech wymogów dotyczących dywersyfikacji upraw, utrzymania trwałych użytków zielonych i utrzymania obszarów ekologicznych. Ale państwa członkowskie będą miały obowiązek stworzenia w ramach pierwszego filara, czyli płatności bezpośrednich, tzw. ekoprogramów. Rolnik będzie miał swobodę zdecydowania, czy przystąpi do ekpoprogramu, czy nie - relacjonował Gawlik.

zazielenianie, płatności bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, dopłaty bezpośrednie, dopłaty dla rolników

Izby mówią jednym głosem o zazielenianiu

Planowany zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych w czasie ośmiu tygodni po głównych zbiorach jest zdaniem polskiego i francuskiego samorządu rolniczego nie do przyjęcia. W związku z debatą nad projektem...
Nie ukrywał istnienia pewnego "haczyka", związanego z konstrukcją tych przyszłych rozwiązań. To limity jeśli chodzi o wydawanie środków na konkretny rodzaj efektów, czyli np. na działania ukierunkowane na klimat i środowisko. Komisja zaproponowała mianowicie, by co najmniej 40 proc. środków WPR było przeznaczone na działania związane z klimatem.

- Gdybyśmy musieli wdrożyć to, co leży obecnie na stole, trzeba by się zastanowić, jak stworzyć te ekoprogramy w I filarze - stwierdził przedstawiciel resortu rolnictwa.

I podsumował: - To może nie jest wszystko klarowne, ale i my sami nie mamy pełnej jasności, jakie są oczekiwania komisji. Jesteśmy przed technicznymi rozmowami na poziomie grup roboczych w radzie europejskiej.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement