Zazielenienie. Wiele komplikacji, a efekt znikomy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-12-2017,11:35 Aktualizacja: 22-12-2017,11:48
A A A

Płatności mające zachęcać rolników do działań proekologicznych doprowadziły do zmiany praktyk rolniczych jedynie na około 5 proc. użytków rolnych w UE. A system wsparcia stał się przez bardziej złożony.

To wnioski płynące ze sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat tzw. zazielenienia. Płatność z tego tytułu została wprowadzona w 2013 r. jako swego rodzaju wynagrodzenie dla rolników za wywieranie pozytywnego wpływu na środowisko.

zazielenianie, płatności bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, dopłaty bezpośrednie, dopłaty dla rolników

Izby mówią jednym głosem o zazielenianiu

Planowany zakaz stosowania środków ochrony roślin na obszarach proekologicznych w czasie ośmiu tygodni po głównych zbiorach jest zdaniem polskiego i francuskiego samorządu rolniczego nie do przyjęcia. W związku z debatą nad projektem...

Unijne wydatki na ten cel wynoszą 12 mld euro rocznie. To 30 proc. wszystkich płatności bezpośrednich w ramach WPR i prawie 8 proc. całego budżetu UE. Średnio dla gospodarza przypada 80 euro na hektar rocznie.

Kontrolerzy z ETO zbadali, czy zazielenianie rzeczywiście poprawiło wyniki WPR w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu. Przeprowadzono wywiady z właściwymi organami w Grecji, Hiszpanii (Kastylia i Leon), Francji (Akwitania i Nord-Pas-de-Calais), Niderlandach i Polsce.

Samo Jareb, odpowiedzialny za kontrolę członek ETO podkreśla, że zazielenianie pozostaje tak naprawdę systemem wsparcia dochodów. - Istnieje niewielkie prawdopodobieństwo, by miało w obecnie wdrażanej formie znacznie przyczynić się do poprawy wyników WPR w zakresie oddziaływania na środowisko i zmiany klimatu - wyjaśnia.

Zdaniem specjalistów trynbunału Komisja Europejska nie ustanowiła jasnych, wystarczająco ambitnych celów środowiskowych, do osiągnięcia których miałoby przyczyniać się zazielenianie.

zazielenianie, płatności bezpośrednie, jednolita płatność obszarowa, dopłaty bezpośrednie, dopłaty dla roników

Błędy w zazielenieniu coraz więcej mogą kosztować rolników

Od bieżącego roku sankcje za nieprawidłowości w zakresie zazielenienia mogą przekroczyć kwotę płatności, jaka przysługuje za to rolnikowi. Warto się więc przyłożyć do związanych z tym obowiązków. Zreformowany system płatności bezpośrednich,...

Przydział środków jest ponadto nieadekwatny do wkładu, jaki praktyka wnosi w osiąganie celów w zakresie środowiska i klimatu. Zresztą przewidziane zabiegi zostałyby w znacznej części zrealizowane nawet bez objęcia ich płatnościami.

Kontrolerzy oszacowali, że zazielenianie doprowadziło do zmian w praktykach rolniczych tylko na około 5 proc. użytków rolnych w UE. W dodatku przyczyniło się do większej złożoności WPR. Urzędnicy ETO opracowali również zasady, jakimi KE powinna kierować się przy kolejnej reformie WPR:

  • rolnicy powinni mieć dostęp do płatności w ramach WPR tylko pod warunkiem, że przestrzegają podstawowych norm środowiskowych. Kary za ich nieprzestrzeganie powinny być dotkliwe i działać odstraszająco
  • w programach wsparcia rolnictwa uwzględniających potrzeby w zakresie ochrony środowiska i klimatu należy określić odpowiednie wartości docelowe, a finansowanie należy ustalić na takim poziomie, by odzwierciedlało poniesione koszty i dochody utracone w wyniku działań wykraczających poza przyjęty poziom bazowy w zakresie ochrony środowiska
  • w przypadku, gdy państwa członkowskie mają możliwość wyboru różnych wariantów wdrażania WPR, powinny wykazać, że wybrane warianty skutecznie i wydajnie przyczynią się do osiągnięcia celów polityki

Wytyczne są zgodne z polityką WPR po 2020 r., w której dopłaty bezpośrednie będą silnie związane z szeroko rozumianą ochroną środowiska i klimatu. A to może oznaczać jeszcze więcej wymogów stawianych przed rolnikami.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj