Zagospodarowanie państwowych gruntów. KOWR ujawnił dane

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
10-12-2018,21:00 Aktualizacja: 10-12-2018,22:19
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w jedenastu miesiącach 2018 roku wydzierżawił 36,5 tys. ha państwowej ziemi oraz sprzedał 3 tys. ha gruntów rolnych i nierolnych.

Do głównych zadań KOWR należy zagospodarowanie nieruchomości rolnych przejętych po zlikwidowanych państwowych gospodarstwach rolnych oraz z Państwowego Funduszu Ziemi. Te przejęte nieruchomości tworzą Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa (ZWRSP).

Na koniec listopada 2018 r. w Zasobie pozostawało ponad 1 mln 369 tys. ha państwowej ziemi, z czego prawie 1 mln 26 tys. ha stanowią grunty wydzierżawione.

stypendia pomostowe, kowr, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, pgr

Ponad tysiąc studentów otrzyma stypendia pomostowe

Ponad 1000 studentów otrzyma w roku akademickim 2018/2019 stypendia oraz możliwość udziału w warsztatach i stażach. 600 z nich to "pierwszaki". Stypendium wynosi 5000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. W...

Ponad połowa tej powierzchni znajduje się na terenie działania 4 oddziałów: we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie i w Olsztynie.

Od trzech lat podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. W jedenastu miesiącach 2018 r. oddziały terenowe KOWR wydzierżawiły ponad 36,5 tys. ha. Największe powierzchnie gruntów rolnych wydzierżawiły oddziały terenowe: we Wrocławiu - 6,2 tys. ha,  w Szczecinie - 5,9 tys. ha, w Olsztynie i Koszalinie po ok. 4 tys. ha.

Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca listopada 2018 r. w całym kraju odbyło się 7,6 tys. przetargów na dzierżawę.

pożyczki dla rolników, Jan Krzysztof Ardanowski, Piotr Serafin, kowr, wsparcie dla rolnictwa, rozwój obszarów wiejskich

KOWR będzie udzielał pożyczek rolnikom

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa uruchamia program pożyczkowy dla rolników ze środków Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa - poinformował Piotr Serafin, dyrektor ośrodka. Maksymalnie będzie można pożyczyć 500 tys. zł, a okres...
Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. Ustawa o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz o zmianie niektórych ustaw z 30 kwietnia 2016 r. wprowadziła zakaz sprzedaży gruntów Zasobu WRSP.

Ograniczenia w sprzedaży państwowych gruntów nie dotyczą m.in.: nieruchomości rolnych do 2 ha, nieruchomości nierolnych przeznaczonych m.in. pod budownictwo mieszkaniowe, centra biznesowo-logistyczne czy składy magazynowe, nieruchomości położonych w specjalnych strefach ekonomicznych (SSE).

W jedenastu miesiącach bieżącego roku oddziały terenowe KOWR sprzedały nieco 3 tys. ha. W tym celu zorganizowały ponad 26,4 tys. przetargów w całym kraju.

Największe powierzchnie gruntów rolnych sprzedały oddziały terenowe w: Gorzowie Wlkp. - 445 ha,  Lublinie - 367 ha i Kielcach - 358 ha.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj