Wyrównanie dopłat bezpośrednich to konieczność. Rząd gotowy do rozmów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Newseria Biznes, (em) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2018,15:15 Aktualizacja: 13-04-2018,15:24
A A A

Trwają prace nad kształtem Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 roku. Dla Polski priorytetem jest wyrównanie dopłat bezpośrednich. Tylko w ten sposób nasi rolnicy będą mogli być konkurencyjni na rynku europejskim.

- Rząd już w ubiegłym roku przyjął polskie priorytety WPR po 2020 roku. Teraz przygotowujemy się do negocjacji wieloletnich ram finansowych, czyli budżetu Unii w wydaniu na okres 2021-2026 - mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Ryszard Zarudzki, wiceminister rolnictwa i rozwoju wsi.

wyrównanie dopłat bezpośrednich, dopłaty bezpośrednie, wpr po 2020 roku, wspólna polityka rolna, Joachim Rukwied

Wyrównanie dopłat dzieli UE. Negocjacje będą bardzo trudne

- Najbardziej kontrowersyjną sprawą podczas negocjacji dotyczących przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej jest wyrównanie dopłat bezpośrednich we wszystkich krajach UE - poinformował Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. W Polsce...

Przygotowany przez Komisję Europejską komunikat "Przyszłość rolnictwa i produkcji żywności" określa, że WPR powinna się przyczynić do zwiększenia odporności sektora, wspierać dochody rolników i rentowność ich działalności, a przy tym w pełni korzystać z innowacji cyfrowych.

Nie znalazły się tam jednak informacje dotyczące wysokości budżetu. Dla Polski, jak wynika z przyjętego przez rząd dokumentu, kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku.

Do tego zaś konieczna jest stabilizacja rynków rolnych, wsparcie dla małych i średnich gospodarstw, wyrównanie konkurencyjności i dopłat dla gospodarzy oraz poprawa jakości życia na obszarach wiejskich.

- Trzeba pamiętać o tym, że polskie rolnictwo jest zróżnicowane regionalnie, ma swoją specyfikę i chcemy tę terytorialność uwzględnić w nowym okresie. Rolnicy chcą godnie żyć, stabilnych cen na produkty, żeby ich praca była godziwie wynagradzana, a wspólna polityka rolna umożliwia rekompensowanie tych niedoborów. Zależy nam na tym, żeby była to zdrowa, bezpieczna żywność wysokiej jakości, więc musimy patrzeć na rolników i konsumentów - podkreśla polityk.

wyrównanie dopłat bezpośrednich, dopłaty bezpośrednie, wpr po 2020 roku, wspólna polityka rolna, jasionka, phil hogan

Dopłaty bezpośrednie po 2020 roku. Polityków czekają trudne rozmowy

Kształt Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. był jednym z tematów Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce k. Rzeszowa. W wydarzeniu uczestniczyli m.in. Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa UE i ministrowie rolnictwa Polski Krzysztof...

Europejskie rolnictwo charakteryzuje się wysokimi standardami jakościowymi i klimatycznymi. WPR ma zatem chronić rynek przed zalewem tańszej, ale gorszej jakości żywności i produktów rolnych.

Polski rząd postuluje, by polityka spójności w większym zakresie koncentrowała się na obszarach wiejskich tak, by zapewnić równomierny rozwój całego kraju. Obecnie tylko dwa województwa (podlaskie i kujawsko-pomorskie) przeznaczają na ten cel środki z funduszy unijnych.

- Musi być zabezpieczone, że będzie pierwszy filar, czyli płatności, i drugi filar, czyli program rozwoju obszarów wiejskich. Muszą być stabilne zasady rynkowe, aby dochody rolników były gwarantowane, i to, co jest najważniejsze, aby nasz gospodarz na równych zasadach mógł konkurować z rolnikiem europejskim i regulacje rynku w sytuacjach kryzysowych - tłumaczy Zarudzki.

Dla Polski, podobnie jak dla państw bałtyckich, priorytetem w WPR jest wyrównanie dopłat bezpośrednich. Nowe podejście do wspólnej polityki rolnej zakłada, że działalność rolnicza ma być powiązana z ochroną środowiska, i od tego będą zależeć dochody gospodarzy. Obecnie na zazielenienie, czyli utrzymywanie terenów zielonych i różnorodność upraw, trafia ok. 30 proc. dopłat bezpośrednich.

W perspektywie finansowej 2014-2020 Polska na WPR otrzymała około 32 mld euro. W najbliższej nie powinno być mniej, jednak dla naszego kraju istotne jest przede wszystkim wyrównanie poziomu dopłat, tzw. konwergencji.

Wsparcie z WPR wynosi ok. 58 mld euro rocznie, jednak jego wysokość jest różna w zależności od kraju. Polscy rolnicy w niektórych przypadkach otrzymują nawet kilkukrotnie mniej niż ich koledzy na Zachodzie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj