Wymogi rosną, kontroli przybywa. Przechowywanie nawozów jest coraz trudniejsze

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
07-03-2023,9:30 Aktualizacja: 07-03-2023,12:37
A A A

Reagując na coraz liczniejsze sygnały od rolników w tej sprawie, Lubelska Izba Rolnicza interweniuje w sprawie ujednolicenia i złagodzenia warunków przechowywania saletry amonowej i innych nawozów zawierających azotan amonowy powyżej 28 proc.

Według Izby, nowe uregulowania dotyczące uznania części nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28 proc. za substancje niebezpieczne, jeszcze mocniej zarysowały brak spójności w warunkach prawidłowego przechowywania nawozów wyznaczonych przez poszczególnych producentów. Brak takiego jednoznacznego i logicznego podejścia w wyznaczaniu jednolitych zasad przechowywania nawozów doprowadził do powstania rozbieżnych wytycznych. Skutkuje to w ocenie działaczy ogromnymi możliwościami nieuczciwego działania w postaci unikania odpowiedzialności za ostateczną jakość nawozów przez producentów, a jednocześnie ścigania i sankcjonowania rolników przez organy nadzorujące.

ceny nawozów, zmowa na rynku nawozów, Ryszard Bartosik, Stefan Krajewski

Rolnicy zaopatrzeni w nawozy mogą czuć się oszukani. Dopłat już nie będzie

W środowisku rolniczym coraz głośniej mówi się o zmowie cenowej na rynku nawozów, a nawet o w pełni świadomym i bezpardonowym manipulowaniu tymi środkami do produkcji. Czy rolnicy mogą liczyć na rekompensaty? Wygląda na to, że nie....

Kontrole są coraz częściej

„Szczególnie bulwersujący jest fakt, że dwa krajowi producenci saletry amonowej wyznaczają wygórowane, ale niejednoznaczne ogólne zasady magazynowania saletry amonowej. Taka sytuacja w konsekwencji sprawi, że świadomi rolnicy zaczną unikać nabywania nawozów konkretnych marek lub całkowicie zaniechają nabywania saletry amonowej w obawie przed niedopełnieniem wymogów magazynowania, utratą gwarancji czy sankcjonowaniem przez organy kontrolne. Trudno wytłumaczyć logicznie konieczność posiadania przez każdego rolnika specjalnego budynku magazynowego na saletrę amonową czy inny nawóz zawierający w swoim składzie więcej niż 28 proc. azotanu amonowego. W konsekwencji coraz częściej możemy spotkać się z kontrolami z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska i wykazywanymi nieprawidłowościami w sposobie magazynowania, czego pierwsze przykłady mamy w woj. lubelskim” – czytamy w stanowisku LIR.

Instrukcja staje się prawem?

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej spostrzeżeń, rolniczy samorząd apeluje do resortu rolnictwa i producentów nawozów o podjęcie odpowiednich działań mających na celu złagodzenie i ujednolicenie ogólnych zasad magazynowania nawozów azotowych zawierających azotan amonowy powyżej 28 proc. Ma się to przyczynić do określenia rzeczywistego zagrożenia bezpieczeństwa, urealnienia warunków magazynowania i wyeliminowania nieuczciwego unikania odpowiedzialności gwarancyjnej.

„Dodatkowo zwracamy się o wydanie przez ministerstwo rolnictwa jednoznacznej interpretacji, czy w rozumieniu Ustawy z 10 lipca 2007 r. o nawozach instrukcja staje się prawem” – przekazała w swoim stanowisku LIR.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu