Województwa stawiają na Wisłę. Zyska na tym rolnictwo?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
13-04-2016,13:30 Aktualizacja: 13-04-2016,14:10
A A A

Rewitalizacja międzynarodowych dróg wodnych oraz usprawnienie zabezpieczeń przeciwpowodziowych i systemu retencji - temu m.in. ma służyć porozumienie, które podpisali Piotr Całbecki i Mieczysław Struk, marszałkowie województw kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

- Chcemy zacieśnić współpracę i wspólnie lobbować, by rozwiązania służące wykorzystaniu potencjału naszego odcinka Wisły zostały ostatecznie przyjęte i wdrożone - stwierdził marszałek Całbecki po podpisaniu umowy.

dorzecze Wisly i Odry, wały przeciwpowodziowe, zbiorniki retencyjne

Wisła i Odra będą mniej groźne? Są pieniądze na budowę wałów

W latach 2016-2022 na budowę nowych wałów przeciwpowodziowych czy zbiorników retencyjnych w dorzeczach Wisły i Odry wydamy ok. 1,2 mld euro - poinformował resort środowiska. We wtorek w Warszawie została podpisana stosowna umowa...

W dokumencie podkreślono, że Wisła między Włocławkiem a Gdańskiem ma spory potencjał ekonomiczny, związany z transportem śródlądowym, możliwością lokalizacji multimodalnych platform transportowych, hydroenergetyką oraz turystyką i rekreacją.

- Jak najszybsze uruchomienie tego potencjału i właściwe jego wykorzystanie leży w interesie obu województw - przekonuje Beata Krzemińska, rzecznik prasowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

"Dla wsparcia rozwoju regionu dolnej Wisły konieczne jest zbudowanie optymalnej infrastruktury transportowej, ze szczególnym uwzględnieniem portów morskich i ich dynamicznego rozwoju w obsłudze przeładunków, budowy nowoczesnych centrów multimodalnych nad Wisłą, pozwalających na integrację transportu wodnego, drogowego, kolejowego do przewozu towarów i ludzi. W tym celu niezbędne jest rozpoczęcie prac nad odbudową i umieszczeniem planowanych polskich odcinków międzynarodowych dróg wodnych E40 i E70" - czytamy w podpisanym dokumencie.

Według sygnatariuszy porozumienia wraz z powstawaniem infrastruktury na Wiśle byłyby coraz lepsze warunki do rozwoju turystyki. Niskoemisyjny transport wodny znacznie zmniejszyłby też poziom CO2. Poza tym pozyskiwanie odnawialnej, ekologicznej energii elektrycznej pochodzącej z potencjału hydroenergetycznego rzeki umożliwiłoby odciążenie sieci przesyłowych (przez gromadzenie energii, np. z elektrowni wiatrowych).

Współpraca samorządów wojewódzkich ma też służyć rolnictwu i ochronie przeciwpowodziowej. W grę wchodzi m.in. wznowienie prac nad kaskadyzacją rzeki, budowa stopnia wodnego w rejonie Włocławka, nowoczesna infrastruktura melioracyjna i retencyjna.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj