To musisz wiedzieć, gdy powiększasz gospodarstwo

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-08-2017,17:40 Aktualizacja: 31-08-2017,21:19
A A A

Zarząd KRIR zapytał prezesa KRUS, jakie dokumenty musi przedłożyć rolnik w chwili powiększenia gospodarstwa, żeby naliczono mu odpowiednio składkę zdrowotną. Sprawa nurtuje wielu gospodarzy kupujących lub dzierżawiących kolejne hektary.

Według informacji przekazywanych do Krajowej Rady Izb Rolniczych placówki terenowe Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego żądają przede wszystkim aktu notarialnego kupna-sprzedaży (umowy dzierżawy) w oryginale do wglądu i gotowej kopii do archiwów oraz nakazu podatkowego.

krus, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, sejmowa komisja rolnictwa, zatrudnienie w krus, rafał romanowski

KRUS dobrze służy rolnikom i trzeba go chronić. Nie ma mowy o likwidacji

Wiele emocji towarzyszyło obradom sejmowej komisji rolnictwa i rozwoju wsi poświęconemu Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Spotkanie rozpoczęło się od informacji o stanie zatrudnienia, a zakończyło... na obronie instytucji przed zakusami...

Zdaniem rolniczego samorządu wystarczy okazać tymczasem nakaz podatkowy i oświadczenie rolnika o dacie nabycia gruntu. Akt notarialny jest obszernym dokumentem i kopiowanie go stanowi problem dla gospodarzy.

"Zawarte są w nim informacje, których rolnik nie chce ujawniać, nie mając pewności kto ma wgląd do archiwów KRUS i jak długo dokumenty będą tam przechowywane. Ponadto akt notarialny nie od razu jest wpisywany do ksiąg wieczystych i dodatkowo przysługuje termin na odwołanie, a więc nie może stanowić podstawy bezzwłocznego zgłaszania transakcji" - argumentował w wystąpieniu rolniczy samorząd.

Szef KRUS, odpowiadając, przywołał jako podstawę prawną ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników. Zgodnie z jego wyjaśnieniami, "art. 38 przez domniemanie prawne wskazuje, że rolnik posiadający lub dzierżawiący gospodarstwo rolne prowadzi działalność rolniczą. A zatem należy przedstawić Kasie dokument potwierdzający ten stan (np. akt notarialny, umowę dzierżawy, nakaz podatku rolnego itp.)".

podatek przy nabywaniu gruntów, krir, ministerstwo finansów, podatek od czynności cywilnoprawnych, pcc

KRIR chce zwolnić z płacenia podatku wszystkich rolników

Krajowa Rada Izb Rolniczych domaga się, by zwolnienia z podatku od czynności cywilno-prawnych (PCC) przy nabywaniu gruntów dotyczyły wszystkich rolników, niezależnie od tego jak duże mają gospodarstwa. Do końca 2015 r. nabywca ziemi...

By właściwie naliczona została wysokość składki zdrowotnej, która jest uzależniona od wielkości gospodarstwa rolnego, trzeba ponadto przedstawić dokument do wglądu (albo jego kopię), z którego wynika rozmiar gospodarstwa w hektarach przeliczeniowych. Z tych wyjaśnień można wywnioskować, że nakaz podatkowy byłby wystarczający.

Odnosząc się do problemu poufności danych, KRUS zapewniła, że zobowiązana jest do gromadzenia tylko tych informacji, które są niezbędne do realizacji jej ustawowych celów i przechowuje je zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych.

Izby rolnicze dopytywały też o rozliczenie składki, którą zapłacił rolnik sprzedający ziemię - czy kasa zwraca część opłaconej składki za okres od sprzedaży do końca kwartału?

W odpowiedzi zapewniono, że nadpłacone lub nienależnie opłacone składki podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległych lub bieżących składek, a w razie ich braku na poczet przyszłych, chyba że płatnik złoży wniosek o ich zwrot. Zwrotu nie ma jedynie, gdy od dnia ich opłacenia upłynęło 5 lat, albo gdy kwota nie przekracza równowartości kosztów powiadomienia o nadpłacie listem poleconym oraz kosztów jej zwrotu.

"Jeśli zatem rolnik opłacił składkę za cały kwartał, a w trakcie kwartału został wyłączony z ubezpieczenia społecznego rolników, to po ustaleniu kwoty nienależnie opłaconych składek za okres od daty ustania ubezpieczenia do końca kwartału, mogą one być one zwrócone rolnikowi w sposób, który określi we wniosku o ich zwrot" - sprecyzowała KRUS.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj