Susza w Polsce najbardziej dotyka upraw zbóż jarych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, Przemysław Olszewski | olszewski@rpt.pl
09-06-2018,17:30 Aktualizacja: 09-06-2018,17:03
A A A

Największe zagrożenie suszą rolniczą występuje w uprawach zbóż jarych. Na terenie Polski niedobór wody odnotowano we wszystkich województwach - poinformował Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa.

W drugim okresie raportowania - od 1 kwietnia do 31 maja 2018 r. suszę odnotowano w 2285 gminach, tj. w ponad 92 proc. gmin kraju na powierzchni prawie 49 proc. gruntów ornych. Szczególnie dużą powierzchnię susza objęła w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz mazowieckim - czytamy w raporcie IUNG.

Najniższe wartości Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW), a więc największe susze w tym okresie sześciodekadowym wystąpiły w Poznaniu i na terenach przyległych do tego miasta. Duży deficyt wody wystąpił na Nizinie Wielkopolskiej, Szczecińskiej, Mazowieckiej, Pojezierza Wielkopolskiego, na Ziemi Lubuskiej oraz w Kotlinie Sandomierskiej. Ponadto duże niedobory wody zanotowano na bardzo dużych obszarach Polski. Aktualnie susza rolnicza w Polsce występuje w uprawach: zbóż jarych zbóż ozimych, truskawek, krzewów owocowych, drzew owocowych.

Największy niedobór wody stwierdzono w woj. lubuskim, wielkopolskim oraz mazowieckim. Jak zaznaczył IUNG, kwiecień i maj charakteryzowały się bardzo wysoką temperaturą powietrza oraz wysokim usłonecznieniem; jednocześnie w tym okresie wystąpiły stosunkowo niskie opady atmosferyczne, co spowodowało znaczne niedobory wody dla roślin. "Obecnie tak duży deficyt wody powoduje, że plony wielu upraw będą niższe z powodu występującego deficytu wody, co najmniej o 20 proc. w skali gminy w stosunku do plonów uzyskanych przy średnich wieloletnich warunkach pogodowych" - poinformował Instytut.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj