Rząd chce usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
20-10-2021,13:30 Aktualizacja: 20-10-2021,13:49
A A A

Usprawnienie postępowań scaleniowych i wymiany gruntów m.in. przy wykorzystaniu komunikacji elektronicznej, oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów do rozpatrywania odwołań i skarg - przewiduje projekt ustawy, który przyjął rząd.

Rada Ministrów przyjęła projekt noweli ustawy o scalaniu i wymianie gruntów oraz ustawy o utracie mocy prawnej niektórych ksiąg wieczystych, który przygotował resort rolnictwa.

scalania gruntów, ryszard bartosik, Tadeusz Chrzan, PROW

Setki milionów euro zarezerwowane na scalania gruntów

Program scalania gruntów będzie realizowany zarówno w okresie przejściowym i w nowej perspektywie finansowej. Na ten cel zarezerwowanych jest ponad 420 mln euro - poinformował Ryszard Bartosik, wiceminister rolnictwa. Polityk...

"Rząd chce usprawnić proces postępowania scaleniowego i wymiany gruntów. Chodzi m.in. o wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej przy postępowaniach oraz wprowadzenie terminu dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg w tej sprawie" - wyjaśniło Centrum Informacyjne Rządu.

Jednym z rozwiązań, jakie zakłada nowela to wprowadzenie możliwość wykorzystania środków komunikacji elektronicznej przy realizacji zadań związanych z przeprowadzaniem postępowań scaleniowych. Takie rozwiązanie będzie to możliwe w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii.

"Zrezygnowano z odczytywania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na zebraniach uczestników scalenia. Rozwiązanie to przyczyni się do usprawnienia przeprowadzanego postępowania administracyjnego" - dodano.

Projekt przewiduje ponadto obowiązek zamieszczania postanowienia o wszczęciu postępowania scaleniowego oraz decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego organ, który wydał postanowienie lub decyzję.

scalane gruntów, Tomasz Żuchowski, GDDKiA, Stanisław Trociuk

Scalenia pod drogi to droga przez mękę

Scalenia i wymiany gruntów to działania trudne, nierzadko rodzą konflikty społeczne i opór - przyznaje Tomasz Żuchowski, p.o. dyrektora generalnego dróg krajowych i autostrad. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i...

Nowe przepisy wprowadzają również terminy dla wojewodów i sądów administracyjnych do rozpatrywania odwołań i skarg. "Rozwiązanie pozwoli na wykonywanie ostatecznych decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia gruntów w racjonalnych ramach czasowych" - podkreślono w komunikacie po posiedzeniu rządu.

Wyjaśniono, że w razie nierozpatrzenia skargi w terminie dwóch miesięcy, sądy administracyjne uwzględniające skargę, nie będą mogły uchylić zaskarżonej decyzji, a jedynie stwierdzić jej wydanie z naruszeniem prawa.

Projektowana nowela zakłada również, że przedstawiciel gminy oraz sołtys wsi zostanie włączony do komisji pełniącej funkcje doradcze przy opracowaniu projektu scalenia gruntów w związku z tym, że realizacja polityki przestrzennej odbywa się na poziomie gminy i konkretnej miejscowości.

Starosta będzie organem właściwym do występowania z wnioskiem do sądu wieczysto-księgowego o dokonanie wpisów w księgach wieczystych w zakresie zmian wynikających z decyzji o zatwierdzeniu projektu scalenia lub wymiany gruntów.

scalanie gruntów, drogi dojazdowe do pól, ochrona gruntów, uniwersytet rolniczy w krakowie

Naukowcy zbadają efektywność ekonomiczną scalania gruntów

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie przeprowadzi pogłębioną analizę naukową i ocenę efektywności scaleń gruntów. Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.   Od...

W Ocenie Skutków Regulacji projektu noweli podkreślono, że w latach 2004-2019 w Polsce wykonano scalenia i wymiany gruntów na obszarze 206 470 ha, czyli średnio 12 904 ha rocznie.

"Zlecane przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ekspertyzy wskazują, że obecnie postępowaniem scaleniowym należałoby objąć łącznie 2 mln 967 tys. ha gruntów rolnych. Natomiast analizy wskazują, że na obszarze kraju, gdzie występuje jeszcze tzw. pierwotna szachownica gruntów (obszar byłego zaboru austriackiego i rosyjskiego) i prace scaleniowe nie były dotąd prowadzone, istnieje potrzeba objęcia scaleniem w pierwszej kolejności obszaru ok. 1 mln ha gruntów" - podkreślono.

Dodano, że z analizy danych w tym zakresie, dotyczących niektórych krajów UE wynika, że wielkość ta wynosi w skali roku nawet do 3 proc. powierzchni gruntów rolnych danego kraju, co w warunkach polskich oznaczałoby powierzchnię ok. 450 000 ha rocznie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement