Ruszyły konsultacje w sprawie przyszłości WPR. Zabierz głos

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
07-02-2017,10:45 Aktualizacja: 07-02-2017,11:23
A A A

Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich otworzył konsultacje (potrwają do 2 maja) społeczne na temat przyszłości wspólnej polityki rolnej (WPR) - poinformował resort rolnictwa.

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa zachęca wszystkich, w szczególności rolników, organizacje branżowe i inne zainteresowane strony do udziału w tych konsultacjach. Kwestionariusz dostępny pod linkiem: https://ec.europa.eu/agriculture/consultations/cap-modernising/2017_en#q-and-a Polska wersja będzie udostępniona przez KE 8 lutego.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, wspólna polityka rolna, wpr, Rada Dialogu Społecznego

Resort rolnictwa po przeglądzie. Znamy priorytety na przyszłość

Podstawowym celem polityki rolnej państwa jest, aby rolnictwo było stabilne ekonomicznie, ekologicznie i społecznie - powiedział w poniedziałek Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa i rozwoju wsi. Dodał, że jednym z celów resortu są prace...

Na podstawie wyników konsultacji Komisja Europejska opracuje, do końca 2017 r., komunikat przedstawiający wnioski dotyczące obecnego funkcjonowania Wspólnej Polityki Rolnej oraz możliwe scenariusze polityczne na przyszłość. Wyniki konsultacji zostaną przedstawione przez komisarza Hogana w lipcu 2017.

Zdaniem ministerstwa "liczne głosy z Polski, uwzględniające specyfikę naszego rolnictwa i nasze priorytety, mogą wpłynąć na kierunek dalszych prac komisji". Konsultacje są ważnym etapem dyskusji o zmianach wspólnej polityki rolnej po 2020 roku.

W opinii MRiRW, priorytetami dla Polski w odniesieniu do przyszłego kształtu WPR powinno być: zapewnienie równych warunków konkurencji i równego traktowania rolników, w tym wyrównanie dopłat bezpośrednich w UE; gwarancja odpowiedniego finansowania i utrzymanie w pełni wspólnotowego charakteru WPR; utrzymanie obu filarów WPR, z silnym II filarem (rozwój obszarów wiejskich) ukierunkowanym na modernizację i restrukturyzację rolnictwa i obszarów wiejskich, oraz zmniejszenie różnić rozwojowych między państwami członkowskimi.
rolnictwo, Krzysztof Jurgiel, rząd PiS, Prawo i Sprawiedliwość, reformy, MRiRW

Rząd wprowadza zmiany, które odczują wszyscy rolnicy

Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel powiedział, że rozwój obszarów wiejskich jest wpisany w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, za którą odpowiedzialny będzie rząd. Zapowiedział też utworzenie wojewódzkich...

W komunikacie resortu czytamy, że "propozycje te uwzględniają dotychczasowe doświadczenia, analizy i oceny z wdrażania wspólnej polityki rolnej w Polsce".

Dodano, że w dalszych pracach nad przyszłością wspólnej polityki rolnej będą również uwzględniane strategiczne cele rozwojowe kraju, określone w Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.), w której "żywność wysokiej jakości" wskazano jako jeden z 10 sektorów strategicznych.

Strategia wskazuje, że środki unijne, w tym w szczególności WPR i polityka spójności, są ważnym źródłem finansowania działań rozwojowych, w tym działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu