Rusza kolejna edycja Programu Stypendiów Pomostowych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: KOWR | redakcja@agropolska.pl
01-06-2020,11:30 Aktualizacja: 01-06-2020,15:25
A A A

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości ogłosiła XIX edycję Programu Stypendiów Pomostowych 2020/2021. W jego realizację włączy się tradycyjnie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

Na ambitnych i zdolnych tegorocznych maturzystów, pochodzących z małych miejscowości i niezamożnych rodzin, którzy rozpoczną studia dzienne, czeka około 600 stypendiów pomostowych na I rok - w wysokości 500 zł miesięcznie będą wypłacane przez 10 miesięcy.

sprzedaż nieruchomości nierolnych, KOWR, nieruchomości, sprzedaż ziemi

Ziemię może kupić każdy. KOWR oferuje atrakcyjne grunty

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, oprócz nieruchomości rolnych, ma bardzo atrakcyjną ofertę gruntów nierolnych, które wykorzystywane są głównie jako tereny pod inwestycje. W 2019 r. sprzedał 620 ha. Od 4 lat Krajowy...

Stypendyści, którzy osiągną dobre wyniki w nauce, mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów na wyjazd na zagraniczną uczelnię, stypendiów doktoranckich oraz staży zagranicznych.

XIX edycja realizowana będzie w czterech segmentach. KOWR wspiera organizacyjnie Fundację Edukacyjną Przedsiębiorczości w Segmencie IA, który adresowany jest do młodzieży pochodzącej z rodzin byłych pracowników PGR, spełniającej łącznie warunki:

  • są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka
  • są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat
  • mieszkają na terenach wiejskich lub miastach do 20 tys. mieszkańców, co potwierdzone jest zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl
  • pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto, wyliczony w czerwcu 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z niepełnosprawnością
  • osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90

pgr, pieniądze, PGR, program pomocy środowiskom popegeerowskim

Pieniądze z KOWR płyną do samorządów w całym kraju

W 2019 r. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udzielił samorządom lokalnym bezzwrotnej pomocy finansowej, przekazując środki w wysokości prawie 20 mln 800 tys. złotych. Od 1999 r. do końca 2019 r. pomoc ta przekroczyła kwotę ponad 1 miliarda...

Rekrutacja do programu przebiegać będzie on-line na www.stypendia-pomostowe.pl. Tam też zamieszczone są szczegółowe informacje i dokumenty dotyczące programu.

Program Stypendiów Pomostowych jest jednym z największych pozarządowych programów stypendialnych w Polsce. Dotychczas, w ramach programu, na I rok nauki na studiach stacjonarnych przyznano ich ponad 16 700.

Partnerami programu są obecnie m.in.: Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności, Narodowy Bank Polski, Fundacja Wspomagania Wsi, Fundacja BNP Paribas oraz koalicja lokalnych organizacji pozarządowych.

Na realizację 18. edycji programu partnerzy przeznaczyli ponad 117 milionów zł.

Warto odnotować, że KOWR, następca Agencji Nieruchomości Rolnych, w pierwszych trzech latach sfinansował stypendia dla około 2 tys. studentów, przeznaczając na ten cel kwotę ponad 5 mln zł.

Od 2005 roku KOWR nie finansuje stypendiów, ze względu na zmianę ustawy, ale nadal aktywnie bierze udział w realizacji programu. Udziela wsparcia organizacyjnego w fazie poszukiwań kandydatów do Programu - przyjmuje wnioski, a następnie wysyła je do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj