Rolnicy wolą dzierżawę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
12-05-2022,13:10 Aktualizacja: 12-05-2022,13:14
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa gospodaruje nieruchomościami rolnymi będącymi w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa.  W miesiącach I-IV 2022 r. KOWR wydzierżawił ponad 11,8 tys. ha oraz sprzedał niemal 2 tys. ha państwowych gruntów. Z przytoczonych danych wynika, że rolnicy preferują dzierżawę.

Od początku działalności Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej Agencji Nieruchomości Rolnych) tj. od 1991 r. do 30 kwietnia 2022 r. przyjęto do Zasobu WRSP ok.  4,75 mln ha gruntów. Obecnie jest w nim prawie 1 mln 350 tys. ha. Około 60% powierzchni pozostającej w Zasobie WRSP znajduje się na terenie działania 5 oddziałów: Wrocławia, Poznania, Szczecina, Olsztyna i Warszawy.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Dzierżawa gruntów rolnych

Podstawową formą zagospodarowania gruntów rolnych Zasobu jest dzierżawa. Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. w dzierżawie pozostawało ponad 1 mln 69  tys. ha. Największe powierzchnie wydzierżawionych gruntów znajdują się w województwach: zachodniopomorskim – 218 tys. ha; wielkopolskim – 162 tys. ha; dolnośląskim – 155 tys. ha i warmińsko-mazurskim – 130 tys. ha. W czterech miesiącach br. wydzierżawiono ogółem ponad 11,8 tys. ha gruntów.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Wydzierżawienie nieruchomości Zasobu WRSP następuje głównie w trybie przetargowym. Podstawowym rodzajem przetargów na dzierżawę jest przetarg ograniczony, w którym mogą uczestniczyć wyłącznie rolnicy indywidualni zamierzający powiększyć lub utworzyć gospodarstwo rodzinne. W okresie od początku stycznia do końca kwietnia 2022 r. w całym kraju odbyło się ponad 2,3 tys. przetargów na dzierżawę. Najwięcej przeprowadziły  Oddziały Terenowe w Lublinie – 497, we Wrocławiu – 376,  i w Szczecinie – 222.

Sprzedaż państwowej ziemi

Inną formą gospodarowania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa jest sprzedaż. W pierwszych czterech miesiącach br. zrealizowana sprzedaż nieruchomości Zasobu WRSP wyniosła prawie 2 tys.  ha. Najwyższą odnotowano w Koszalinie – 367 ha, w Poznaniu – 197 ha i Gorzowie Wlkp.  – 191 ha.

W miesiącach I-IV 2022 r. odbyło się ponad 5,8 tys. przetargów na sprzedaż. Najwięcej zorganizowały Oddziały Terenowe w Koszalinie, Gorzowie i Olsztynie, odpowiednio: 771, 666, 636.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Grunty do rozdysponowania

Według stanu na koniec kwietnia 2022 r. do rozdysponowania pozostawało 170 tys. ha nieruchomości Zasobu WRSP. Największymi powierzchniami pozostającymi do rozdysponowania dysponują województwa: zachodniopomorskie, dolnośląskie, lubuskie i wielkopolskie.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

 

 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement