Rolnicy poszkodowani przez suszę mogą liczyć na pomoc

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
10-07-2015,13:05 Aktualizacja: 10-07-2015,13:42
A A A

Ministerstwo rolnictwa poinformowało, że jest gotowe do udzielenia pomocy rolnikom poszkodowanym przez suszę. Niedobory wody występują na terenie całego kraju, a w czterech województwach sytuacja jest krytyczna.

Marek Sawicki, minister rolnictwa zachęca komisje samorządowe, zatwierdzone przez wojewodów, o jak najszybsze szacowanie strat w uprawach. Szef resortu zaznaczył, że poszkodowani przez suszę rolnicy mogą liczyć na pomoc państwa, jednak warunkiem jej udzielania jest powołanie przez wojewodę komisji na wniosek jednostek samorządu terytorialnego.

Sawicki podkreślił, że krytyczna sytuacja występuje w czterech województwach: wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, mazowieckim i łódzkim.

Mazowsze, susza, gmina Drobin, Ivetta Biały

Rolnicy z Mazowsza też liczą straty z powodu suszy

Z uwagi na długotrwałą suszę radni powiatu płockiego wystąpili do wojewody mazowieckiego o podjęcie działań zmierzających do wprowadzenia na terenie powiatu stanu klęski żywiołowej. Jak poinformowało PAP starostwo powiatowe w Płocku, stanem...

Według danych resortu w województwach: warmińsko-mazurskim, wielkopolskim oraz kujawsko-pomorskim wojewodowie powołali komisje, które rozpoczęły szacowanie strat w gospodarstwach spowodowanych suszą.

W województwie łódzkim powołano komisje, które przygotowują się do szacowania szkód, a w województwach: lubuskim, opolskim, śląskim i mazowieckim trwają prace nad powołaniem komisji. Z kolei w województwach: podlaskim, dolnośląskim i pomorskim dotychczas do wojewodów nie zgłoszono wystąpienia szkód spowodowanych suszą i nie zostały powołane komisje.

Po oszacowaniu strat rolnicy będą mogli skorzystać z kilku form pomocy, m.in. zaciągnięcia kredytów preferencyjnych na wznowienie produkcji w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej. Oprocentowanie kredytu wynosi aktualnie:

  • 2,09 proc. w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy posiadają polisę ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich przynajmniej od jednego ryzyka
  • 3,14 proc. w skali roku dla kredytów na wydatki bieżące dla rolników, którzy nie posiadają polisy ubezpieczenia upraw rolnych i zwierząt gospodarskich
  • 3 proc. w skali roku dla kredytów na odtworzenie środków trwałych

Gospodarze będą również mogli ubiegać się o:

  • odroczenie terminu płatności składek i rozłożenie ich na dogodne raty, a także umorzenie w całości lub w części bieżących składek z tytułu ubezpieczenia społecznego - na wniosek złożony do KRUS
  • odroczenie i rozłożenie na raty płatności z tytułu umów sprzedaży i dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz ulg w opłatach czynszu, a także umorzenie raty płatności czynszu z tytułu umów dzierżawy - na wniosek złożony do Agencji Nieruchomości Rolnych
  • ulgi w podatku rolnym udzielanych przez wójtów, burmistrzów lub prezydentów miast - na wniosek złożony do urzędu gminy.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj