Resort zapowiada zmiany w emeryturach rolniczych

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
27-05-2022,13:30 Aktualizacja: 27-05-2022,13:35
A A A

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi poinformowało, że jeszcze w tym roku zamierza opracować nowe zasady waloryzacji świadczeń emerytalnych.

W związku z sygnałami od rolniczych emerytów o niższych niż deklarowane podwyżkach świadczeń, samorząd rolniczy zwrócił się o wyjaśnienia do resortu. Urzędnicy zapowiedzieli zmiany jeśli chodzi o waloryzację emerytur gospodarzy.

ustawa o ubezpieczeniu społecznym rolników, Andrzej Duda, emerytury rolnicze, działalność rolnicza

Nowela ustawy o emeryturach rolników z podpisem prezydenta

Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników - poinformowała Kancelaria Prezydenta. Według nowych przepisów rolnicy na emeryturze nie będą musieli zaprzestawać prowadzenia działalności rolniczej, by...

Ministerstwo podkreśla jednocześnie, że obecnie rolnicy jako jedyna grupa społeczno-zawodowa w Polsce mają własny, odrębny od powszechnego, system ubezpieczenia społecznego.

"Odrębne uregulowania prawne normujące funkcjonowanie ubezpieczenia społecznego rolników i powszechnego systemu ubezpieczeń społecznych powodują, że w sposób odmienny regulowane są zarówno prawa, jak i obowiązki beneficjentów (ubezpieczonych i świadczeniobiorców) tych systemów. System powszechny oparty jest o zdefiniowaną składkę, system rolny zaś o zdefiniowane świadczenie. Stąd też odrębności m.in. w zakresie zasad ustalania wysokości i prawa do świadczeń, w tym w również w zakresie waloryzacji" - wyjaśniają urzędnicy.

Tłumaczą, że waloryzacja emerytur i rent rolniczych polega na pomnożeniu zwaloryzowanej kwoty emerytury podstawowej przez indywidualne wskaźniki wymiaru świadczenia (odpowiednio dla części składkowej i dla części uzupełniającej), ustalone odrębnie dla każdego świadczeniobiorcy.

emerytury i renty rolnicze, KRUS, świadczenia dla rolników, Anna Gembicka

Najniższa emerytura rolnicza to 1338,44 zł minus składka zdrowotna

Od 1 marca najniższa emerytura rolnicza wynosi 1338,44 zł miesięcznie minus składka na ubezpieczenie zdrowotne (9 proc.) - poinformowała Anna Gembicka, wiceminister rolnictwa odpowiadając w Sejmie na pytania posłów. O waloryzacje rolniczych...

Waloryzacja emerytury podstawowej polega na jej pomnożeniu przez wskaźnik waloryzacji, który w 2022 r. został ustalony na 7 proc., zgodnie z przepisami emerytalnymi (przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych).

Od 1 marca emerytura podstawowa wzrosła o 7 proc. - z 1013,63 zł do 1084,58 zł. Emerytura podstawowa w nowej wysokości stanowi jednak dopiero podstawę do ustalenia wysokości emerytury. Jeżeli po waloryzacji kwota świadczenia jest niższa od najniższej emerytury pracowniczej, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego automatycznie wyrównuje ją (z wyjątkami) do kwoty 1338,44 zł.

"Obecnie analizowana jest możliwość zmiany zasad ustalania waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych. Kwestia waloryzacji rolniczych świadczeń emerytalno-rentowych jest jednak złożonym zagadnieniem. Ewentualne zmiany zasad jej przeprowadzania wymagają przed rozpoczęciem procesu legislacyjnego pogłębionych prac analityczno-studialnych. Trzeba pamiętać, że składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe tylko w niewielkim procencie pokrywają wydatki na obecne świadczenia z ubezpieczenia, a samo rolnicze świadczenie emerytalno-rentowe w ponad 90 proc. składa się z dotacji z budżetu państwa" - wskazuje resort rolnictwa.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement