Olej napędowy gorszy od benzyny. Wyniki badań nie kłamią

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
20-04-2017,12:30 Aktualizacja: 20-04-2017,13:18
A A A

Inspekcja Handlowa zakwestionowała 2,36 proc. skontrolowanych w 2016 roku próbek paliw płynnych. To minimalnie mniej niż rok wcześniej. Niestety, zastrzeżenia częściej dotyczyły oleju napędowego, którym zasilana jest większość wykorzystywanych w gospodarstwach maszyn rolniczych.

Jakość paliw w Polsce znacznie się jednak poprawiła. Gdy w 2003 r. inspekcja zaczęła je badać, wymogów jakościowych nie spełniało aż 30 proc. próbek. W 2015 r. liczba ta spadła poniżej 3 proc.

paliwa, kontrola paliw, akcyza na paliwa, Platforma Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych

Rolnicy siedzą na paliwowej bombie. Oszustów nie brakuje

Podczas jednego z posiedzeń sejmowej komisji rolnictwa dyskutowano na temat zbiorowej odpowiedzialności za należności podatkowe. Przybyli na spotkanie gospodarze nie kryli obaw, że grożą im konsekwencje nawet, gdy są bez winy.   Chodzi na...

W ubiegłym roku "pod lupę" inspektorów trafiło 933 próbek paliw ciekłych pobranych na 933 losowo wybranych stacjach. Nieprawidłowości rzadziej dotyczyły benzyny (1,9 proc.) niż oleju napędowego (2,64 proc).

"Największe nieprawidłowości stwierdzono w województwach: mazowieckim - 4,1 proc., lubelskim - 4 proc. i łódzkim - 3,51 proc. Żadna z próbek pobranych losowo w woj. lubuskim nie została zakwestionowana" - informuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Inspekcja Handlowa jest jego częścią).

Badania jakości gazu skroplonego (LPG) wykazały natomiast nieprawidłowości w przypadku 1,42 proc. próbek (rok wcześniej 2,63 proc.).

Inspektorzy tradycyjnie kontrolowali też stacje wskazane przez skarżących się kierowców, organy ścigania oraz te, gdzie w przeszłości stwierdzono uchybienia. Pobrano 693 próbek oleju napędowego i benzyny na 613 stacjach, a zakwestionowano jakość 5,63 proc. z nich (rok wcześniej 9,45 proc.).

paliwo, benzyna, olej napędowy, oszustwo, mafia paliwowa, Służba Celna

Uwaga na lewe paliwo. Rolnicy na celowniku oszustów

Wszystkie ręce na pokład - takie hasło przyświeca teraz państwowym służbom jeśli chodzi o walkę z paliwowymi oszustami. Sukcesów nie brakuje. I obrazują one, że skala przestępczości w tym zakresie jest ogromna. - Szara strefa w obrocie...

"Zastrzeżenia dotyczyły częściej oleju napędowego, choć wynik spadł ponad dwukrotnie w stosunku do poprzedniego roku (5,94 proc. próbek - rok wcześniej 12,4 proc.). W przypadku benzyny, kontrola w 2016 r. ujawniła niemal niezmienioną liczbę nieprawidłowości niż rok wcześniej (4,88 proc. do 4,74 proc.). W ramach kontroli gazu LPG zakwestionowano 5,36 proc. próbek, podczas gdy rok wcześniej 10,29 proc." - wylicza UOKiK

W 2016 r., inspekcja wydała 13 decyzji o wycofaniu z obrotu paliw. Przekazała też do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki informacje dotyczące 79 stacji paliw i hurtowni, gdzie stwierdzono naruszenie warunków zawartych w udzielonych koncesjach oraz przepisów prawa energetycznego.

Kontrolerzy skierowali ponadto 53 zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratur. Dotychczas wszczęto 33 postępowania, a do sądów skierowano później jeden akt oskarżenia. 22 sprawy umorzono m.in. z powodu braku znamion przestępstwa, w 5 przypadkach odmówiono wszczęcia postępowania, zaś 4 zawiadomienia nie zostały jeszcze rozpatrzone.

Kontrole jakości paliw są realizowane też w bieżącym roku. Do 24 marca pobrano i zbadano 449 próbek. 14 z nich (3,11 proc.) nie spełniało wymagań jakościowych.

Za obrót paliwem złej jakości grozi grzywna w wysokości do 1 mln złotych lub nawet kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Poleć
Udostępnij