KRIR: 20 tysięcy złotych to za mało

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (zac) | redakcja@agropolska.pl
04-01-2017,13:00 Aktualizacja: 07-01-2017,8:11
A A A

Zarząd Krajowej Rady Izb Rolniczych popierając wniosek z posiedzenia prezydium Rady do Spraw Kobiet i Rodzin z Obszarów Wiejskich przy KRIR zwrócił się w listopadzie do ministra rolnictwa o zmianę przepisów w rządowym projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników.

W ustawie, która weszła w życie 1 stycznia br. zapisano zwolnienie rolnika z podatku ze sprzedaży wytworzonej przez niego żywności do kwoty 20 tys. zł przychodu ze sprzedaży.

sprzedaż bezpośrednia, rolnicy, ustawa

Rolnicy mogą sprzedawać swoje przetwory. Do 20 tys. zł bez podatku

Przepisy ustawy o sprzedaży bezpośredniej weszły w życie 1 stycznia br. Zgodnie z nimi rolnicy mogą sprzedawać swoje wyroby do 20 tys. zł bez podatku, a powyżej tej sumy zapłacą 2-procentowy ryczałt.   Swoje wyroby, lokalni producenci żywności...
"Podana kwota jest rażąco niska. Kwota wolna od podatku powinna być podwyższona do 40 tys. zł rocznego przychodu ze sprzedaży" - twierdzi KRIR.

W odpowiedzi na wniosek złożony przez samorząd rolniczy, ministerstwo rolnictwa poinformowało, że "zgodnie przepisami ustawy z 16 listopada 2016 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (poz. 1961) w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych w art. 21 ust. 1 dodany został nowy pkt 71 a mający na celu zwolnienie z podatku dochodowego przychodów ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu - w ilościach, które podmioty działające na rynku spożywczym mogą zbywać konsumentom finalnym w ramach rolniczego handlu detalicznego i jednocześnie do wysokości 20 tys. rocznie".

Powyższa kwota została ustalona w ramach uzgodnień międzyresortowych.

żywność od rolnika, sprzedaż żywności, ustawa, ministerstwo rolnictwa, Krzysztof Jurgiel

Od stycznia rolnicy mogą bez przeszkód sprzedawać własną żywność

1 stycznia wchodzi w życie ustawa, która umożliwia sprzedaż produktów żywnościowych wytworzonych przez rolników, są do niej wydane rozporządzenia wykonawcze, nie ma więc przeszkód, by rolnicy rozpoczęli taką działalność...
"Zgodnie ze stanowiskiem ministra finansów z liczby 545 tys. podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą i których przychody opodatkowane są ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych 66 proc., tj. 358 tys. podatników wykazało w zeznaniach podatkowych za 2014 r. przychód nieprzekraczający 40 tys. zł. Podatnicy ci są zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego" - podaje MRiRW.

Jednocześnie poinformowano, że ustalenie ww. zwolnienia na poziomie 20 tys. zł jest "spójne z przepisami dotyczącymi zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zgodnie z którymi zwolnieniem tym objęci są m.in. podatnicy, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20 tys. zł".

Przedstawiając powyższe podkreślono, że uzyskiwane przez producentów rolnych przychody ze sprzedaży przerobionych produktów z własnej uprawy, hodowli lub chowu stanowią dodatkowe źródło dochodów.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu