KOWR w październiku wydzierżawił 928 ha gruntów rolnych, a 208 ha sprzedał

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
30-11-2023,8:35 Aktualizacja: 30-11-2023,8:38
A A A

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w październiku br. wydzierżawił 928 ha, a od początku roku - 24 364 ha - poinformował KOWR. Dzierżawa jest podstawową formą zagospodarowania państwowej ziemi, jednak "wolnych" gruntów do użyczenia pozostaje w zasobie niewiele - zaledwie 167 tys. ha.

W październiku br. przeprowadzono 156 przetargów na dzierżawę gruntów, najwięcej w oddziale wrocławskim - 48, lubelskim - 41 i rzeszowskim - 34, razem 123 przetargi, tj. 79 proc. wszystkich przetargów na dzierżawę. Wydzierżawiono 928 ha, głównie w oddziale szczecińskim - 360 ha i lubelskim - 201 ha, razem 561 ha - tj. 60 proc. ogółu gruntów wydzierżawionych.

kowr, państwowy zasób, zwrsp, grunty, ziemia rolna, dzierżawa, czynsz, czynsz dzierżawny

KOWR: średnia wysokość czynszu za grunty wydzierżawione w I półroczu br. to ponad 1,4 tys. zł za hektar

Średnia wysokość czynszu dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2023 r. wyniosła 13,4 dt/ha, tj. ponad 1,4 tys. zł rocznie za hektar - poinformował PAP Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Czynsz dzierżawny wylicza...

W październiku 2023 r. przedłużono 828 umów dzierżawy gruntów na powierzchnię 16 975 ha.

Na koniec października 2023 r. w Zasobie WRSP było 1 337 868 ha, w dzierżawie pozostawało 1 064 588 ha, głównie na terenie działania oddziałów: we Wrocławiu, Poznaniu, Szczecinie, Olsztynie i Warszawie (61 proc.). Do rozdysponowania pozostawało 167 051 ha. Najwięcej takich gruntów znajduje się w oddziałach: we Wrocławiu, Szczecinie, Gorzowie, Olsztynie i Poznaniu - łącznie 88 011 ha (53 proc.)

Rozdysponowanie gruntów polega na ich dzierżawie, sprzedaży lub bezpłatnym przekazaniu uprawnionym jednostkom - np. samorządu terytorialnego (głównie gminom), Lasom Państwowym, osobom prawnym Kościołów, a w ostatnich latach, także podmiotom uprawnionym do zarządzania wodami publicznymi. W ten sposób od początku tego roku trwale rozdysponowano 4 730 ha, najwięcej w oddziale w Poznaniu - 1 425 ha (30 proc.)

Natomiast sprzedaż gruntów była niewielka, w październiku KOWR sprzedał 208 ha, a od początku br. - 3 260 ha.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu