Jurgiel podzielił obowiązki wśród wiceministrów

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
24-11-2015,9:10 Aktualizacja: 24-11-2015,9:38
A A A

Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa podzielił obowiązki między nowych wiceministrów. Szef resortu rolnictwa osobiście będzie nadzorował obrót ziemią i działalność Agencji Nieruchomości Rolnych.

Według tego podziału minister "odpowiada za realizację polityki rządu w dziedzinie rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych". Ponadto określa zadania oraz nadzoruje działania Departamentu Gospodarki Ziemią, Departamentu Współpracy Międzynarodowej, Biura Kontroli, Biura Ministra oraz Biura Pomocy Technicznej.

Jurgiel ma też czuwać nad gospodarką ziemią, ochroną gruntów rolnych, melioracjami, kształtowaniem infrastruktury technicznej wsi, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, w tym koordynacji spraw związanych z wykorzystaniem biomasy na cele energetyczne, koordynowaniem uczestnictwa we Wspólnej Polityce Rolnej oraz w pracach organów Unii Europejskiej. Szef resortu rolnictwa osobiście nadzoruje pracę Agencji Nieruchomości Rolnych.

krzysztof jurgiel, ministerstwo rolnictwa, janusz wojciechowski

Jurgiel zdradza swoje priorytety. Wyzwań ne brakuje

Zwiększenie liczby ubezpieczających się rolników, zahamowanie spekulacji ziemią rolną, przygotowanie stanowiska do przyszłorocznych negocjacji Wspólnej Polityki Rolnej i zrównoważony rozwój - jako swoje priorytety...

Sekretarzem stanu został poseł PiS Jacek Bogucki, były wiceminister rolnictwa. W poprzedniej kadencji Sejmu pracował m.in. w komisji rolnictwa. Jako pierwszy wiceminister będzie zastępował Jurgiela w czasie jego nieobecności. Ma też odpowiadać za współpracę z Sejmem i Senatem.

W resorcie będzie nadzorował działania Departamentu Finansów oraz Departamentu Rynków Rolnych. Do jego obowiązków będzie należało: kontrolowanie wydatków resortu na rolnictwo, zbierania danych rachunkowych, regulacja rynków rolnych w ramach WPR, czuwanie nad spółdzielczością rolną i grupami producentów rolnych, funkcjonowaniem rynków hurtowych. Będzie też nadzorował Agencję Rynku Rolnego oraz Inspekcję Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Na wiceministra rolnictwa w randze podsekretarza stanu powołana została Ewa Lech. W latach 2006-2008 była Głównym Lekarzem Weterynarii. Od 2011-2015 r. była wojewódzkim inspektorem weterynarii w Łodzi.


Lech będzie nadzoruje Departament Bezpieczeństwa Żywności i Weterynarii oraz Departament Hodowli i Ochrony Roślin. Do jej obowiązków należy czuwanie m.in. nad weterynaryjną ochroną zdrowia publicznego, ochroną zdrowia zwierząt i hodowlą zwierząt i roślin, ochroną zasobów genowych oraz roślin zmodyfikowanych genetycznie, środkami ochrony roślin, nawozami i nawożeniem, rolnictwem ekologicznym.
MRiRW,resort rolnictwa,ministerstwo rolnictwa,Krzysztof Jurgiel,PiS

Resort rolnictwa czeka rewolucja. PiS chce zmiany kursu

Komitet Polityczny Prawa i Sprawiedliwości wskazał kandydata na szefa resortu rolnictwa. Będzie nim białostocki poseł PiS Krzysztof Jurgiel, który w przeszłości piastował już funkcję ministra rolnictwa w gabinecie Kazimierza Marcinkiewicza....

Nowa wiceminister ma też brać udział w pracach organów UE tworzących prawo wspólnotowe w zakresie spraw fitosanitarnych i bezpieczeństwa żywnościowego.

Lech powierzono nadzór i kontrolę nad: Inspekcją Weterynaryjną, Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt, Polskim Klubem Wyścigów Konnych, Państwową Inspekcję Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Centralnym Ośrodek Badania Odmian Roślin Uprawnych, Krajową Stacją Chemiczno-Rolniczej.

Wiceministrem, również w randze podsekretarza stanu, został Rafał Romanowski, który w 2007 r. (za rządów PIS-Samoobrona-LPR) przez kilka miesięcy zajmował takie stanowisko.

W resorcie pokieruje działaniami Departamentu Płatności Bezpośrednich, Departamentu Prawno-Legislacyjnego, Departamentu Spraw Społecznych i Oświaty Rolniczej. Będzie też nadzorował realizację dopłat bezpośrednich, ochronę środowiska na obszarach wiejskich, funkcjonowanie obsługi prawnej.

Zajmie się ponadto szeroko rozumianymi sprawami wsi (szkoły, kultura, praca i ubezpieczenia socjalne). Ma współpracować ze związkami zawodowymi, organizacjami społeczno-zawodowymi rolników oraz samorządem rolniczym, w tym nadzorować działalność Krajowej Rady Izb Rolniczych.

Sejm,komisja rolnictwa,posłowie,rolnictwo,PiS,PO,PSL,Jurgiel

Oto skład nowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. PiS ma większość

W poniedziałek późnym wieczorem posłowie VIII kadencji podjęli uchwałę o wyborze członków poszczególnych komisji sejmowych. W Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi zasiądzie 32 parlamentarzystów. Zgodnie z art. 20 regulaminu...

Romanowski odpowiada za funkcjonowanie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Krajowego Centrum Edukacji Rolniczej, szkół i placówek rolniczych, Centralnej Biblioteki Rolniczej.

Podsekretarzem stanu w resorcie został także dr Ryszard Zarudzki, ekspert od obszarów wiejskich i funduszy europejskich. Pracował m.in. jako główny specjalista w oddziale zachodniopomorskim Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Do jego kompetencji należy nadzór nad Departamentem Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Departamentem Strategii, Analiz i Rozwoju. Zajmie się też programowaniem i wykorzystania środków z funduszy UE na rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich, tworzeniem i funkcjonowaniem systemu doradztwa rolniczego, określaniem priorytetów badawczych i badawczo-wdrożeniowych.

Zarudzki odpowiada za działalność: Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego oraz instytutów badawczych.

Poleć
Udostępnij