Jaka jest średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla państwowych gruntów?

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: kowr | redakcja@agropolska.pl
25-11-2020,14:35 Aktualizacja: 25-11-2020,14:37
A A A

Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w III kwartałach 2020 r. wyniósł 9,3 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie wyniosła 36 347 zł/ha.

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w III kwartałach 2020 r. wyniosła 9,3 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie 3156 umów dzierżawy o łącznej powierzchni  36 824 ha gruntów.

dzierżawa, ziemia, nieruchomości rolne, KOWR

Dzierżawa wciąż atrakcyjna dla rolników

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w pierwszych dziesięciu miesiącach 2020 r. wydzierżawił 39,4 tys. ha oraz sprzedał 4,2 tys. ha państwowej ziemi. W Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa jest nadal prawie 1 361,8 tys. ha. Według stanu na koniec...
Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie łódzkim, świętokrzyskim i podkarpackim odpowiednio: 20,1  dt/ha, 17,5 dt/ha i 15,2 dt/ha.

Z zestawienia wysokości czynszu w poszczególnych grupach obszarowych wynika, że najwyższy średni czynsz występuje w grupie obszarowej  do 1 ha  i wynosi 11,3 dt pszenicy/ha, a najniższy w grupie 300 ha i więcej -  3,9 dt pszenicy/ha (4 umowy).

Analizując wyniki rok do roku, to w porównaniu do trzech kwartałów 2019 r., w pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 r. średnia wysokości czynszu dzierżawnego wzrosła o 1,5 dt pszenicy na ha, przy wydzierżawieniu o 764 ha większej powierzchni gruntów - 2 proc. i zawarciu o 793 mniejszej liczby umów - 20 proc.

W tym miejscu warto odnotować, że w wyliczeniach średniej wysokości czynszu wyeliminowano wartości czynszów dla gruntów zabudowanych oraz gruntów o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także gruntów nierolnych.

Z wyliczeń wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców. Przyjęcie takiej metody wyliczenia przeciętnej wartości czynszu pozwoliło na określanie wywoławczej wartości czynszu wolnej od wpływu czynników pozarolniczych.

Małgorzata Gośniowska-Kola, KOWR, dyrektor generalny KOWR

Znamy nazwisko nowego dyrektora generalnego KOWR

Małgorzata Gośniowska-Kola otrzymała dokument potwierdzający powierzenie pełnienia obowiązków dyrektora generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa - poinformowało w czwartek Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Jak czytamy, minister...

Średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w III kwartałach 2020 wyniosła 36 347 zł/ha i jest wyższa o 18 proc. w stosunku do  analogicznego okresu 2019 roku. Średnią cenę sprzedaży gruntów rolnych określono na podstawie zawartych w tym okresie 2814 umów sprzedaży i sprzedanych 3247 ha.

Najwyższe średnie ceny uzyskano w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim, a najniższe osiągnięto w woj. łódzkim, lubelskim i świętokrzyskim.

Analizując średnie ceny w poszczególnych grupach obszarowych, to najwyższe uzyskano dla nieruchomości o powierzchni w grupie obszarowej 100,00-299,99 ha - 48,2 tys. zł/ha (4 umowy), następnie w grupie 10-99,99 ha - 38,6 tys. zł. za 1 ha  i w grupie obszarowej do 2 ha - 32,6 tys. zł. za 1 ha.

W trzech kwartałach 2020 r. sprzedano 3247 ha, co stanowi 52 proc. gruntów sprzedanych więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. Najwięcej gruntów sprzedano w grupie obszarowej do 2 ha - 1 567 ha (48 proc.).

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement