GUS: w czerwcu bezrobocie rejestrowane wyniosło 10,3 proc.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
23-07-2015,11:30 Aktualizacja: 24-07-2015,7:51
A A A

W czerwcu 2015 r. w Polsce było zarejestrowanych 1 mln 622,3 tys. bezrobotnych, to 10,3 proc. czynnych zawodowo - podał w czwartek Główny Urząd Statystyczny.

"W końcu czerwca 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 622,3 tys. osób (w tym 841,9 tys. kobiet) i była niższa zarówno w porównaniu z ub. miesiącem jak i analogicznym okresem ub. roku. Podobnie obniżeniu uległa stopa bezrobocia: bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu czerwca 2015 r. stanowili 10,3 proc. cywilnej ludności aktywnej zawodowo" - podał Urząd w czwartkowym komunikacie

stopa bezrobocia, ministerstwo pracy, władysław kosiniak-kamysz

Bezrobocie coraz bliżej jednej cyfry

Stopa bezrobocia w czerwcu wyniosła 10,4 proc. przy 10,8 proc. w maju. Pracodawcy w czerwcu zgłosili do urzędów pracy 117 tys. ofert zatrudnienia. Szef resortu zaznaczył, że taka liczba ofert pracy "to rekord w statystykach prowadzonych...
W końcu maja 2015 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 1 mln 702,1 tys. osób (w tym 874,2 tys. kobiet) i była niższa niż w kwietniu o 80,1 tys. osób. Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu maja 2015 r. stanowili 10,8 proc. cywilnej ludności.

Zdecydowana większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które wcześniej pracowały zawodowo. W końcu czerwca 2015 r. było to 1 mln 362,4 tys. (tj. 84 proc. ogółu zarejestrowanych), wobec 1 mln 425,1 tys. (83,7 proc.) w maju 2015 r. i 1 mln. 581,5 tys. (82,7 proc.) w czerwcu 2014 r.

W tej grupie 90,2 tys. osób, tj. 6,6 proc. utraciło pracę z przyczyn dotyczących zakładu pracy. W ogólnej liczbie bezrobotnych 86 proc. to ci, którzy nie mają prawa do zasiłku (w maju było to 86,3 proc., przed rokiem - 86,8 proc.).

W tej grupie bezrobotnych 43,7 proc. mieszka na wsi. Z danych na koniec czerwca wynika, że 212 zakładów pracy zadeklarowało zwolnienie w najbliższym czasie 25,9 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 4,5 tys. osób.

Bezrobocie spadło we wszystkich województwach; najbardziej w pomorskim (o 5,9 proc.), dolnośląskim i opolskim (po 5,7 proc.) oraz wielkopolskim (o 5,5 proc. ).

wzrost  gospodarczy, bezrobocie, Wskaźnik Rynku Pracy

Wzrost gospodarczy za słaby, by trwale obniżyć bezrobocie

Wskaźnik Rynku Pracy (WRP), informujący o przyszłych zmianach dotyczących bezrobocia wzrósł w czerwcu o 0,1 pkt. - podało Biuro Inwestycji i Cykli Ekonomicznych. Autorzy badania przypomnieli, że stopa bezrobocia w maju spadła w...
Również w porównaniu z czerwcem 2014 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się we wszystkich województwach, największy spadek odnotowano w województwach: dolnośląskim (o 20,6 proc.), wielkopolskim (o 18,2 proc.), lubuskim (o 18 proc.), pomorskim (o 17,9 proc.) i opolskim (o 17,8 proc.).

Jak podaje GUS utrzymuje się duże terytorialne zróżnicowanie bezrobocia. Najwyższe jest w warmińsko–mazurskim (16,6 proc.), kujawsko-pomorskim (13,8 proc.), zachodniopomorskim (13,7 proc.), podkarpackim (13,1 proc.), świętokrzyskim (13 proc.) i podlaskim (12,1 proc.).

Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały się województwa: wielkopolskie (6,9 proc.), małopolskie i śląskie (po 8,8 proc.) oraz mazowieckie (9 proc.). W porównaniu z majem stopa bezrobocia spadła we wszystkich województwach; najbardziej w kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim (po 0,7 proc.).

Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 163,7 tys. osób poszukujących pracy (o 2,4 tys. więcej niż w maju 2015 r. i o 4,0 tys. więcej niż w czerwcu 2014 r.). Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 133,3 tys. osób, czyli 81,4 proc. stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem było to 80,2 proc.; przed rokiem - 80,1 proc.

Urzędy pracy dysponowały ofertami pracy dla 93,8 tys. osób, podczas gdy przed miesiącem było to 85,2 tys., a przed rokiem 72,7 tys.

W samym czerwcu pracodawcy zgłosili 119,9 tys. ofert pracy wobec 122,3 tys. miesiąc wcześniej i 85,3 tys. przed rokiem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu