Fundusz ma miliony złotych na edukację ekologiczną

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
03-08-2017,8:05 Aktualizacja: 03-08-2017,8:22
A A A

Na warsztaty, konkursy, aplikacje mobilne czy wydawnictwa prasowe poświęcone ekologii oraz promocji zrównoważonego rozwoju Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przeznaczył 36 mln zł - poinformował NFOŚiGW.

Program wsparcia edukacji ekologicznej podzielony będzie na trzy części. Najdłużej (od 21 sierpnia do 27 grudnia) przyjmowane będą wnioski na pomysły dotyczące wydawnictw prasowych, które w całości poświęcone muszą być ochronie środowiska i zrównoważonemu rozwojowi.

rolnictwo ekologiczne, Francja, rolnictwo, federacja rolnictwa ekologicznego, UE, prawo

Rolnictwo ekologiczne ofiarą własnego sukcesu? Przybywa problemów

Francuska federacja rolnictwa ekologicznego twierdzi, że wspólna polityka rolna UE jest niedopasowana do dynamiki rozwoju tego sektora, co powoduje, że stał się on ofiarą własnego sukcesu. Coraz większemu popytowi na produkty rolnictwa...

Budżet na tę część to 2 mln zł w formie dotacji i 600 tys. zł na pożyczki. Po te pieniądze sięgać będą mogły m.in. zarejestrowane w Polsce firmy, jednostki organizacyjne czy osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.

Z kolei od 1 do 22 września zgłaszać będzie można projekty w zakresie wyposażenia i doposażenia oraz adaptacji, remontu i rozbudowy centrów edukacyjnych poświęconych zagadnieniom ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. O wsparcie będą mogły się ubiegać np. instytuty badawcze, uczelnie wyższe czy samorządy. Budżet tego programu to 15 mln zł na dotacje i 1,7 mln zł na pożyczki.

Trzecia część dotyczyć będzie programów mających na celu aktywną edukację ekologiczną, która powinna trwać przynajmniej dwa lata. Program musi uwzględniać zajęcia terenowe. W tej części pieniądze będzie można uzyskać np. na warsztaty, konkursy, imprezy edukacyjne czy aplikacje mobilne.

Beneficjentami tego programu będą mogły być: jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, regionalne dyrekcje ochrony środowiska, parki narodowe, parki krajobrazowe lub uczelnie wyższe.

Powinni oni dysponować bazą edukacyjną, a dodatkowym warunkiem przygotowywanego przedsięwzięcia musi być jego charakter ponadregionalny, czyli zapewnienie możliwości dostępu/udziału odbiorców z co najmniej dwóch województw.

Nabór wniosków w tej części będzie prowadzony od 1 do 15 września. Budżet to: 15 mln zł na dotację i 1,7 mln zł na pożyczki.

Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!