Dotacje dla spółek wodnych. Gminy ze wsparciem na deszczówkę

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
14-02-2022,11:10 Aktualizacja: 14-02-2022,11:19
A A A

Nie zawsze działalność spółek wodnych wygląda różowo, ale jest bardzo potrzebna. Z tego punktu widzenia wychodzi samorząd województwa małopolskiego, który i w tym roku dofinansuje spółki. Chce też wesprzeć gminy w gromadzeniu wód deszczowych.

Województwo przeznaczy w tym roku na bieżące utrzymanie urządzeń melioracyjnych oraz realizację inwestycji w tym zakresie 540 tys. zł. Pomoc przeznaczona jest dla spółek wodnych i ich związków.

gminy, wieś, kanalizacja

Gminy wiejskie o Prawie wodnym. Chcą obiecanych miliardów na kanalizację

Rychłego uruchomienia zapowiedzianych przez premiera 4 mld złotych na projekty kanalizacyjne domaga się Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej (ZGW RP). Związek negatywnie zaopiniował projekt zmian w ustawie Prawo wodne oraz...

- Urządzenia melioracyjne stanowią systemy, często bardzo złożone, które oddziałują na grunty należące do wielu właścicieli. Ich właściwe utrzymywanie wymaga skoordynowanych i zorganizowanych działań wszystkich właścicieli. Problematyka struktury własności gruntów, jak również różny stopień zainteresowania utrzymaniem dobrego stanu urządzeń melioracji wodnych przez poszczególnych właścicieli, właściwa koordynacja terminów i zakresów wykonywanych prac przez samych właścicieli gruntów, jest w praktyce bardzo trudna. Dlatego niezmiernie ważna jest współpraca rolników w formie zorganizowanej - przekonuje Witold Kozłowski, marszałek Małopolski.

Samorząd województwa podkreśla, że realizowane przez spółki zadania wpływają na efektywność produkcji rolniczej oraz przyczyniają się do ochrony przed niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, takimi jak powódź i susza.

Jednocześnie wskazuje, że spółki w skali kraju są małe lub nieefektywne. Wskutek niezadowalających efektów ich działań rolnicy odmawiają płacenia składek, co powoduje zapaść, a tym samym zaniechanie realizacji zadań. W efekcie często powstaje sytuacja patowa, gdyż gospodarze nie wnoszą opłat na rzecz spółki z powodu braku jej aktywności, a jednocześnie nie może ona podejmować działań, gdyż rolnicy na jej rzecz nie wnoszą opłat.

spółki wodne, dotacje, łódź

Spółki wodne z dotacjami na konserwację rowów

Promesy na dotacje przeznaczone na zadania związane z utrzymaniem urządzeń wodnych wręczył przedstawicielom spółek wodnych z województwa łódzkiego tamtejszy wojewoda Tobiasz Bocheński. Przekazanie dokumentów nastąpiło w...

- Współpraca, która choć nieraz bywa trudna, to jednak często jest warunkiem koniecznym prowadzenia prawidłowej gospodarki wodnej na obszarach wiejskich. Warto przy tym podkreślić, że choć prace związane z melioracjami wodnymi najczęściej nie są efektownymi, skomplikowanymi przedsięwzięciami, to jednak ich prawidłowe wykonanie ma kluczowe znaczenie dla społeczności wiejskiej, zwłaszcza dla ludzi utrzymujących się z rolnictwa - zaznacza Kozłowski.

Spółki o wsparcie mogą wnioskować do 31 marca. Dotacja celowa udzielana będzie w szczególności na: konserwację i renowację rowów melioracyjnych wraz z budowlami, drenowania wraz z budowlami, rurociągów związanych funkcjonalnie z tymi urządzeniami oraz usuwanie szkód powodziowych (do trzech lat od daty ich wystąpienia).

Zarząd Województwa Małopolskiego podjął ponadto uchwałę w sprawie "Zasad naboru i realizacji wniosków w sprawie udzielania pomocy finansowej dla gmin na zadania polegające na racjonalnym gospodarowaniu wodami opadowymi - Małopolska deszczówka".

Będzie to wsparcie dla gmin (wnioski mają składać w marcu) w racjonalnym, gospodarowaniu wodami opadowymi i roztopowymi, przechwytywanymi z obiektów użyteczności publicznej, gruntów będących własnością gminy bądź zwiększeniu pojemności retencyjnej istniejących zbiorników wodnych, pełniących funkcję odbiorników wód deszczowych i roztopowych z budynków użyteczności publicznej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu