Dofinansują remonty dróg prowadzących na pola rolników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Rafał Grzyb PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2020,15:15 Aktualizacja: 07-05-2020,15:26
A A A

Prawie 13 mln zł przeznaczył zarząd województwa małopolskiego na dotacje dla gmin na remonty dróg dojazdowych do pól uprawnych. W tym roku z programu skorzystają 162 samorządy z całego regionu.

Środki rozdysponowane w ramach dotacji pochodzą z należności i opłat rocznych związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych.

Gminy otrzymają od 30 tys. zł do 250 tys. zł, a udział finansowy województwa stanowi 50 proc. wartości zadania. Finansowane przedsięwzięcia polegają najczęściej na położeniu twardej lub utwardzonej nawierzchni w wybranej przez lokalne władze technologii.

Fundusz Dróg Samorządowych, drogi gminne i powiatowe, ministerstwo infrastruktury

Miliardy na drogi lokalne. Są ważne dla rolników

Budowę, przebudowę lub remont 3 tys. 467 km dróg - w tym 1 tys. 708 km powiatowych i 1 tys. 759 km gminnych - zakłada plan dofinansowań z tegorocznej puli Funduszu Dróg Samorządowych (FDS). Jakość dróg lokalnych, po...

Jak zaznaczył w czwartek marszałek Małopolski Witold Kozłowski, kwota przyznana samorządom zależy od wysokości dochodu budżetu województwa pobranego w poprzednim roku za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej z obszaru danej gminy oraz od powierzchni gruntów w gminie, objętej dopłatami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa za rok poprzedni.

Na przestrzeni lat 2011-2019 - wskazał Kozłowski - województwo dofinansowało remont blisko 1,4 tys. km dróg do pól, przeznaczając na ten cel powyżej 42 mln zł.

- Szacuje się, że za przyznane obecnie prawie 13 mln zł, gminy wyremontują blisko 110 km dróg dojazdowych do gruntów rolnych - dodał marszałek.

Wicemarszałek Łukasz Smółka ocenił, że remonty na drogach prowadzących do pól są ważne, bo ułatwiają codzienne funkcjonowanie i prace rolnikom, dojazd do trudno dostępnych miejsc. „Rolnicy wykorzystują do pracy w polu coraz nowocześniejszy sprzęt rolniczy, który wymaga odpowiednich tras, by dojechać na role” - zaznaczył.

Zarząd województwa przyznał też ponad 400 tys. zł dla właścicieli gruntów na budowę i renowację zbiorników małej retencji, służących poprawie jakości gruntów rolnych, a także ponad 172 tys. zł na dofinansowanie zakup sprzętu pomiarowego i informatycznego niezbędnego do prowadzenia spraw z zakresu ochrony gruntów rolnych.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj