Bruksela szybciej musi reagować na kryzysy. Potrzebne są nowe mechanizmy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-10-2017,8:25 Aktualizacja: 23-10-2017,8:51
A A A

Wypracowanie mechanizmów, które pozwoliłyby na szybkie reagowanie w sytuacjach kryzysowych, m.in. na rynku mleka, powinno być jednym z zadań przyszłej Wspólnej Polityki Rolnej - uważa Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa.

Szef resortu uczestniczył w XV Forum Spółdzielczości Mleczarskiej w Serocku pod Warszawą. Podkreślił, że tegoroczne obrady odbywają się w dobrej atmosferze, bo także w dobrej kondycji jest mleczarstwo.

krzysztof jurgiel, phil hogan, pomoc dla producentów trzody chlewnej, asf, prow 2014-2020

Hogan zapewnia Jurgiela, że znajdzie się pomoc dla producentów trzody

Sprawa unijnych rekompensat dla rolników ponoszących straty z powodu afrykańskiego pomoru świń była jednym z tematów omawianych przez Krzysztofa Jurgiela, ministra rolnictwa z Philem Hoganem, komisarzem ds. rolnictwa UE. -...

Mówił jednak, że ważne jest, by w momentach kryzysowych - a taki był na rynku mleka dwa lata temu - Komisja Europejska miała odpowiednie instrumenty do łagodzenia skutków załamania się rynku i spadku dochodów branży oraz rolników.

Phil Hogan, komisarz ds. rolnictwa UE, który był gościem spotkania, zapewnił, że mleczarstwo dla UE jest ważnym sektorem i jego priorytetem jest zapewnienie producentom mleka właściwych narzędzi, by mogli skutecznie konkurować.

Pytany, co KE zamierza zrobić z dużymi zapasami mleka w proszku, jakie zostały zgromadzone w wyniku unijnej interwencji, nie udzielił jasnej odpowiedzi. Stwierdził, że o tym problemie trzeba myśleć już dzisiaj, tak by ewentualna sprzedaż na rynku nie zachwiała kondycją mleczarzy. KE w ramach interwencji skupiła 380 tys. ton mleka w proszku.

Jurgiel poinformował, że dyskusja na Kongresie dotyczyła także priorytetów Wspólnej Polityki Rolnej po 2020 r. - Dla Polski kluczowe jest, aby nowe rozwiązania zapewniały równe warunki konkurencji na jednolitym rynku i były zgodne z traktatową zasadą równego traktowania obywateli UE - powiedział.

mleko, skup mleka, punkty skupu mleka, produkcja mleka, bydlo, mleczarnie

Jeszcze więcej mleka trafi do punktów skupu

W 2017 roku dostawy mleka w Unii Europejskiej mają wzrosnąć o 0,7 proc. do 154,4 mln ton, a w przyszłym roku dynamika wzrostu ma przyspieszyć do 1,4 proc. - prognozują eksperci Komisji Europejskiej.   Według najnowszych danych Brukseli w...

Zdaniem ministra "wysokość budżetu powinna gwarantować pełną wspólnotowość tej polityki w wymiarze finansowym". Konieczne jest więc utrzymanie co najmniej dotychczasowego wymiaru finansowego WPR w relacji do PKB UE-27. Jednocześnie, tak jak dotychczas Wspólna Polityka Rolna powinna być finansowana wyłącznie ze budżetu unijnego.

Polska uważa, że konieczne są pewne niezbędne dostosowania WPR na okres po 2020 roku, ale przeprowadzone one powinny być bez kolejnej głębokiej rekonstrukcji tej polityki.

Komisarz Hogan powiedział, że KE w listopadzie przedstawi propozycje, nad którymi rozpocznie się dyskusja. Dodał, że do WPR będzie wprowadzone więcej elementów prośrodowiskowych. Opowiedział się także za jej uproszczeniem.

Koniunktora na rynku mleka oceniana jest jako dobra. Według unijnych prognoz w najbliższych dziesięciu latach spożycie i produkcja mleka i jego przetworów nadal będzie rosnąć o 1,8 proc. rocznie, czyli o ok. 16 mln ton ekwiwalentu mleka.

W 2016 r. wyprodukowano w Polsce 12,86 mld litrów mleka, w tym roku eksperci prognozują, że produkcja wyniesie 13,32 mld l i będzie o 3,5 proc. większa niż rok wcześniej. Polska jest czwartym producentem mleka w Europie po Niemczech, Francji i Wielskiej Brytanii i 12. w świecie.

Produkcja mleka w Polsce stanowi 1,7 proc. produkcji światowej, 8,3 proc. - unijnej i 15,6 proc. krajowej produkcji rolnej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj