Odszkodowanie za szkody łowieckie? Sprawdź ważne terminy

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
22-03-2021,14:25 Aktualizacja: 22-03-2021,14:24
A A A

Do kiedy należy zebrać zboża, do kiedy kukurydzę, a kiedy warzywa - żeby zachować uprawnienia do odszkodowań za szkody łowieckie? Trzeba zajrzeć do uchwały sejmiku województwa i doliczyć do określonych w niej dat 2 tygodnie.

Ustawa Prawo łowieckie w art. 48 par. 2 mówi wprost, że odszkodowanie za szkody wyrządzone przez dziką zwierzynę nie przysługują posiadaczom uszkodzonych upraw lub płodów rolnych, którzy nie dokonali ich sprzętu w terminie 14 dni od dnia zakończenia okresu zbioru tego gatunku roślin w danym regionie. Ten okres zaś określają sejmiki województw w drodze uchwał.

odszkodowania za szkody łowieckie, dzierżawy obwodów łowieckich, szkody łowieckie

Marszałkowie będą wypłacać odszkodowania za szkody łowieckie?

Jeśli sejmiki województw nie przyjmą odpowiednich uchwał ws. podziału województw na obwody łowieckie, pojawią się sankcje i marszałkowie będą wypłacać odszkodowania za szkody łowieckie - zapowiedział wiceminister klimatu i środowiska...
I tak np. Sejmik Województwa Podlaskiego taką uchwałę ("w sprawie określenia terminów zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim") na ten rok przyjął 22 lutego.

"Określa się następujące terminy zakończenia zbioru poszczególnych gatunków roślin uprawnych w województwie podlaskim dla celów zachowania uprawnień za szkody łowieckie" - czytamy w uchwale.

  • Terminy graniczne wyglądają tam tak:

- Pszenica ozima – 31 sierpnia,

- Pszenica jara – 31 sierpnia,

- Żyto – 31 sierpnia,

- Jęczmień ozimy – 31 lipca,

- Jęczmień jary – 31 sierpnia,

- Owies – 31 sierpnia,

- Pszenżyto ozime – 31 sierpnia,

- Pszenżyto jare – 31 sierpnia,

- Mieszanki zbożowe – 31 sierpnia,

- Groch pastewny – 30 września,

- Łubin – 30 września,

- Bobik – 30 września,

- Strączkowe jadalne – 30 września,

- Rzepak ozimy – 15 sierpnia,

- Rzepak jary – 31 sierpnia,

- Rzepik – 20 sierpnia,

- Gryka – 30 września,

- Proso – 30 września,

- Ziemniak – 31 października,

- Buraki pastewne – 15 października,

- Buraki cukrowe – 30 listopada,

- Kukurydza na zielonkę – 31 października,

- Kukurydza na ziarno i CCM – 15 grudnia,

- Marchew pastewna – 31 października,

- Kapusta – 15 listopada,

- Mak – 10 września,

- Strączkowe na zielonkę – 31 lipca,

- Strączkowe pastewne na nasiona – 15 października,

- Tytoń – 15 października,

- Len – 31 sierpnia,

- Kalafior – 31 października,

- Brokuły – 31 października,

- Łąki i pastwiska – 15 października.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
WAŻNE TERMINY

od 1.10.201rusza nowa odsłona programu Agroenergia

18.10.2021 rusza wypłata zaliczek na poczet dopłat bezpośrednich

10.12.2021-7.02.2022 – inwestycje mając na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych