Izby chcą odszkodowań za szkody wyrządzane przez zające

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
28-04-2021,15:00 Aktualizacja: 28-04-2021,15:02
A A A

Krajowa Rada Izb Rolniczych chce, by resort klimatu i środowiska rozważył wprowadzenie zmian w przepisach w sprawie m.in. wypłaty odszkodowań za szkody powodowane przez zające i wydłużenia okresu polowań na nie.

Ministerstwo w odpowiedzi na pismo KRIR przyznało, że populacja zająca w ostatnich latach wykazuje tendencję wzrostową. Z danych Polskiego Związku Łowieckiego wynika, że wiosną 2020 r. liczebność gatunku wynosiła 814,5 tys., natomiast dla porównania w 2010 r. - 558,7 tys.

szkody łowieckie, terminy graniczne dla zbiorów, uprawa, podlaskie

Odszkodowanie za szkody łowieckie? Sprawdź ważne terminy

Do kiedy należy zebrać zboża, do kiedy kukurydzę, a kiedy warzywa - żeby zachować uprawnienia do odszkodowań za szkody łowieckie? Trzeba zajrzeć do uchwały sejmiku województwa i doliczyć do określonych w niej dat 2 tygodnie. Ustawa Prawo...

Najwięcej jest zajęcy w województwach mazowieckim, łódzkim i lubelskim. Ich pozyskanie w łowieckim roku gospodarczym 2019/2020 wynosiło 12,4 tys.

W piśmie zaznaczono, że od kilku lat dzierżawcy i zarządcy obwodów łowieckich podejmują działania zmierzające do poprawy warunków bytowania zwierzyny drobnej, w tym zajęcy, co przekładać się może na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez te zwierzęta przez zapewnienie im dostępu do naturalnej bazy żerowej.

Jednocześnie uzasadnieniem tych działań jest odwrócenie negatywnego w skutkach załamania liczebności populacji zająca w latach 80. i 90.

Zgodnie z ustawą Prawo łowieckie, dzierżawca lub zarządca obwodu łowieckiego zobowiązany jest do wynagradzania szkód wyrządzonych w uprawach i płodach rolnych przez dziki, łosie, jelenie, daniele i sarny oraz szkód wyrządzonych w trakcie wykonywania polowania. Natomiast nie przewidziano odszkodowań za szkody wyrządzane przez zające.

Polski Związek Łowiecki, koła łowieckie, odstrzał sanitarny dzików, Inspekcja Weterynaryjna

Koła łowieckie z karami za braki w odstrzałach. Związek protestuje

Koła łowieckie informują Zarząd Główny Polskiego Związku Łowieckiego o wymierzaniu im przez organy Inspekcji Weterynaryjnej kar pieniężnych za niewykonanie odstrzału sanitarnego w dzierżawionych obwodach. Chodzi o niezrealizowanie odstrzału...

"Ustawodawca, wprowadzając katalog zwierząt łownych, za które odpowiadają dzierżawcy lub zarządcy obwodów łowieckich lub Skarb Państwa miał na uwadze najdotkliwsze szkody, które powodują gatunki dużych zwierząt kręgowych, występujących licznie w skali całego kraju" - wyjaśniono.

Resort środowiska zwraca uwagę, że "szkody od zajęcy nie stanowią tak dużego i powszechnego problemu w skali kraju jak od jeleni, czy dzików, choć miejscowo mogą być bardzo dotkliwe dla indywidualnych rolników w szczególności sadowników i osób zajmujących się produkcją warzyw".

Wyjaśniono, że w okresie polowań na zające, który trwa od 1 listopada do 31 grudnia, a w drodze odłowów do 15 stycznia, rolnicy mogą nawiązać współpracę z lokalnym kołem łowieckim w celu odstrzału zwierząt. Rolnik może ponadto wystąpić do marszałka województwa o wydanie zezwolenia na płoszenie zwierząt łownych.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska jednocześnie poinformowało, że w łowieckim roku gospodarczym 2020/2021 "istniały pewne trudności w realizacji pozyskania zajęcy z uwagi na istniejące obostrzenia w zakresie grupowania się ludzi w związku z epidemią wywołaną zakażeniami wirusem SARS-CoV-2."

Uniemożliwiało to prowadzenie polowań zbiorowych również na zające, a tym samym mogło spowodować większy niż dotychczas rozmiar szkód w niektórych rejonach kraju. Przypomniano też, że zgodnie z przepisami, polowanie na zające może się odbywać wyłącznie jako polowanie zbiorowe.

Odnosząc się do propozycji KRIR w sprawie wydłużenia okresu polowań na zające do 15 stycznia oraz wprowadzenie możliwości polowań indywidualnych resort zapewnił, że rozważy je przy najbliższej nowelizacji właściwych rozporządzeń.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement