Dzierżawa ziemi po nowemu. Wątpliwe kryteria, wysokie czynsze

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
01-02-2017,10:45 Aktualizacja: 01-02-2017,10:49
A A A

Jeden rolnik ze swoich włości do działki, którą chce wydzierżawić z państwowego Zasobu ma faktycznie do przejechania 4 km. Inny - mający taki sam zamiar - 7 km. Ale ten drugi może wykazać, że w linii prostej ta odległość wynosi 2 km i to on zdobędzie więcej punktów w postępowaniu przetargowym.

O kryteriach w procesie pozyskiwania hektarów z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa rolnicy mówią na większości spotkań, gdzie pojawiają się przedstawiciele Agencji Nieruchomości Rolnych.

Tak było do niedawna, kiedy obrót państwową ziemią był "luźniejszy", tak jest i teraz, gdy został on ustawowo ograniczony niemal wyłącznie do dzierżawy.

ANR, PiS, grunty rolne, Zbigniew Babalski, konferencja w ANR, ministerstwo rolnictwa

Koniec masowej sprzedaży ziemi. Rząd stawia na dzierżawę

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nie ma zamiaru wracać do modelu, w jakim funkcjonowała Agencja Nieruchomości Rolnych za czasów koalicji PO-PSL. Mówił o tym we wtorek wiceminister rolnictwa Zbigniew Babalski podczas konferencji...
Temat regularnie poruszają też izby rolnicze, zrobiły to m.in. podczas ostatniego spotkania z szefostwem ANR.

Na pole przez jezioro?

Największe chyba wątpliwości wzbudza kryterium dotyczące odległości gospodarstwa rolnego oferenta od wydzierżawianej (ewentualnie zbywanej) nieruchomości z Zasobu.

Jak przekonuje Wielkopolska Izba Rolnicza, powrót do pomiaru odległości w linii prostej na podstawie mapy cyfrowej, jak proponuje ANR, pozwoli na pomiar odległości przez np. jezioro, cmentarz, park czy autostradę. Logiczne jest, że przejazd rolnika przez tego typu obiekty jest niemożliwy.

"Członkowie samorządu rolniczego uczestniczący w pracach komisji przetargowych wielokrotnie zgłaszali takie sytuacje, gdzie rolnicy wskazywali w linii prostej odległość, np. 2 km od najbliższej wysuniętej granicy działki wchodzącej w skład gospodarstwa, do najbliższej wysuniętej granicy nieruchomości wystawianej do przetargu" - podkreśla WIR.

dzierżawa, grunty rolne, przepisy, prawo, ANR, grunty z Zasobu, dzierżawa państwowej ziemi

Przegapisz termin, dzierżawa może przepaść

Dzierżawcy gruntów z państwowego Zasobu - jeśli chcą nadal posiadać je w swoim areale - muszą pamiętać o ważnym terminie. Co najmniej na trzy miesiące przed wygaśnięciem umowy trzeba złożyć oświadczenie. Wynika to z Ustawy o gospodarowaniu...
"Tymczasem po drogach publicznych odległość ta była kilkukrotnie większa. Sprawiedliwość oceny tego kryterium na wskazanych zasadach jest nielogiczna i krzywdząca dla rolników faktycznie zamieszkujących w pobliżu oferowanej w przetargu działki" -  dodaje izba.

Młodzi mają lepiej

Kwestionowane jest także kryterium przetargowe "Intensywność produkcji zwierzęcej w gospodarstwie oferenta".

Wykorzystywanie go w ocenie ofert - w ocenie rolniczego samorządu - stanowi preferencję dla tej grupy producentów rolnych (a w niektórych regionach stanowią mniejszość) i osłabi możliwości rozwoju oraz konkurencyjność pozostałych.

Może też dochodzić do "handlu" produkcją zwierzęcą, tj. celowego przepisywania stad i ich rejestracji. W konsekwencji przyjęcia tego kryterium pojawiają się również  informacje od rolników na temat problemów ARiMR z wystawianiem dokumentacji odnoszącej się do osady inwentarza żywego w sztukach dużych (DJP) dla stad trzody chlewnej.

Niesprawiedliwe dla pozostałych rolników jest zdaniem izb kryterium premiujące młodych (do 40 lat) farmerów.

czynsz dzierżawny, pieniądze, stawka czynszu dzierżawnego, Krzysztof Jurgiel, rozporządzenie ministra

Nowe stawki czynszu dzierżawnego

Projekt rozporządzenia ministra rolnictwa ws. wysokości stawek czynszów dzierżawnych trafił do uzgodnień resortowych i konsultacji publicznych. Wysokość czynszu za dzierżawę zależeć ma m.in. od klasy gruntów oraz położenia...
"W tym wypadku również powinna zostać zachowana zasada proporcjonalności. Problemem w tym wypadku może być również fakt przepisywania lub przekazywania młodemu rolnikowi w dzierżawę gruntów, w celu osiągnięcia dodatkowej punktacji" - podkreśla WIR.

Czynsze za wysokie

Na inny problem związany z dzierżawą zwraca z kolei uwagę  Świętokrzyska Izba Rolnicza. W ostatnim czasie do jej biura docierają sygnały od rolników o tym, że w wyniku przetargów na nieruchomości rolne z państwowego Zasobu, ustalane są czynsze dzierżawne na wysokim poziomie.

"W wyniku analizy obowiązujących w tym zakresie przepisów prawnych ustaliliśmy, że w rozporządzeniu ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 1 sierpnia 2016 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości czynszu dzierżawnego w umowach dzierżawy nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa ustalone zostały minimalne stawki dzierżawy, natomiast maksymalne nie zostały określone. Wynika z tego, że Agencja Nieruchomości Rolnych jest zainteresowana jak najwyższymi stawkami czynszu dzierżawnego, gdyż stanowią one dochód Skarbu Państwa. Przepisy miały ograniczyć dostęp cudzoziemców i spekulantów do ziemi rolniczej, tymczasem rolnicy, szczególnie młodzi, czują się oszukani" - wskazuje ŚIR.

Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu