Zabezpieczenie dostaw gazu niezbędne dla utrzymania dostaw żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
02-08-2022,13:10 Aktualizacja: 02-08-2022,13:20
A A A

Copa-Cogeca, pierwotni przetwórcy żywności (PFP) i FoodDrinkEurope z zadowoleniem przyjęli uznanie rolno-spożywczego łańcucha dostaw za sektor kluczowy dla społeczeństwa w unijnej inicjatywie "oszczędzamy gaz, by wystarczyło go w zimie", którą wsparły kraje UE.

Państwa członkowskie podjęły bowiem decyzję o zmniejszeniu zapotrzebowania na gaz o 15% w zimie, w kontekście rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Stanisław Kacperczyk, PZPRZ. suszenie zbóż, ceny gazu

Gaz potrzebny do suszenia zbóż. Producenci chcą taryfy ochronnej

Ustanowienie taryfy ochronnej jeśli chodzi o ceny gazu dla rolnictwa, albo chociaż przyporządkowanie rolników pod instytucję pożytku publicznego - to postulat Polskiego Związku Producentów Roślin Zbożowych (PZPRZ). Związek...

Uzgodniono, że kraje powinny nadać priorytet środkom, które nie mają wpływu na chronionych konsumentów, takich jak gospodarstwa domowe i niezbędne dla społeczeństwa usługi (podmioty o znaczeniu krytycznym), zajmujące się na przykład produkcją żywności.

Wszelkie zakłócenia w dostawach gazu uniemożliwiłyby bowiem producentom żywności i pasz prowadzenie gospodarstw i zakładów produkcyjnych z pełną wydajnością. Miałoby to wpływ na dostępność i przystępność cenową towarów rolnych, żywności i napojów dla konsumentów oraz paszy dla zwierząt. Wiązałoby się ponadto z dużym ryzykiem wystąpienia niedoborów produktów na rynkach.

Po osiągnięciu porozumienia organizacje sektora rolno-spożywczego wzywają państwa członkowskie UE do uznania łańcucha rolno-spożywczego za sektor krytyczny w swoich krajowych planach reagowania kryzysowego i zapewnienia, że podmioty o kluczowym znaczeniu dla produkcji żywności (w tym sektor opakowań) nie zostaną odłączone od sieci gazowej w przypadku wystąpienia niedoborów.

Podmioty europejskiego łańcucha rolno-spożywczego są równocześnie zobowiązane do polepszania swojej efektywności energetycznej.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj