Ważny apel w sprawie OZE

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Krzysztof Strzępka PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
07-05-2020,11:25 Aktualizacja: 07-05-2020,11:31
A A A

Polska wraz z siedmioma innymi państwami UE zwróciła się do Komisji Europejskiej, by w ramach odbudowy po kryzysie Covid-19 przywrócić do Europy kluczowe segmenty łańcucha dostaw do produkcji energii odnawialnej.

List do komisarza ds. rynku wewnętrznego Thierry'ego Bretona i komisarz ds. energii Kadri Simson, który widziała PAP, podpisały poza Polską również Litwa, Austria, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Grecja i Hiszpania.

OZE, energia, prąd, udział energii ze źródeł odnawialnych

Zbyt wolno rośnie udział odnawialnych źródeł energii w miksie energetycznym

- Brak reakcji na zmianę klimatu to łamanie praw człowieka, bo prawem każdego z nas jest życie w zdrowiu - podkreśla Mirosław Proppé, prezes Fundacji WWF Polska. Zaleca walkę ze stereotypem, że troska o klimat wiąże się...

"Dwie główne technologie wykorzystywane dziś do produkcji energii odnawialnej związane z wiatrem i słońcem, jak również technologie przechowywania energii powinny być uważane za strategiczne elementy łańcucha dostaw" - podkreślili ministrowie, w tym szef resortu klimatu Michał Kurtyka i wicepremier, minister rozwoju Jadwiga Emilewicz.

W liście zaznaczono, że postępująca transformacja i rozbudowa na dużą skalę energetyki odnawialnej będzie oznaczała ponad 2 biliony euro inwestycji w ciągu następnych 30 lat.

"Posiadanie kluczowych segmentów energetycznego łańcucha dostaw w Europie jest niezbędne, jeśli chcemy osiągnąć nie tylko cele klimatyczne, ale również zapewnić znaczące korzyści ekonomiczne dla Europejczyków" - napisali przedstawiciele ośmiu stolic.

Polska, Litwa, Austria, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Grecja i Hiszpania chcą, by technologie związane z energetyką odnawialną zostały włączone w Strategiczne Forum ds. Ważnych Projektów Stanowiących Przedmiot Wspólnego Europejskiego Zainteresowania. Projekty z tej listy mogą liczyć na uprzywilejowane traktowanie, w tym finansowanie ze środków UE.

WIDEO Dziś zdecydowanie najszybciej rozwija się fotowoltaika, która ma ogromny potencjał

branża oze, reguła 10H, energia wiatrowa, SEO, PSEW, PIGEOR

Branża OZE apeluje do rządu o zniesienie ograniczeń w budowie wiatraków

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej oraz Polska Izba Gospodarcza Energetyki Odnawialnej i Rozproszonej zaapelowały do rządu o zniesienie tzw. reguły 10H, ograniczającej budowę wiatraków. SEO, PSEW...
Początkowo nowe technologie, takie jak panele fotowoltaiczne, były produkowane w Europie, jednak w minionych latach Chiny wyrosły na największego ich wytwórcę, co z jednej strony spowodowało przeniesienie się tam miejsc pracy, a z drugiej przyczyniło się do wyraźnego obniżenia cen.

UE - podkreślono w liście - nadal jednak ma 40 proc. z wszystkich patentów z obszaru energetyki odnawialnej, dzięki pracy instytutów badawczych i firm. Wsparcie tego potencjału, również w nowej strategii przemysłowej, pomogłoby w pełnym jego wykorzystaniu - argumentują sygnatariusze.

Dlatego Polska, Litwa, Austria, Estonia, Łotwa, Luksemburg, Grecja i Hiszpania jako chcą priorytetowo uruchomienia sojuszu przemysłu energetyki odnawialnej i włączenia wszystkich przemysłów z tego obszaru w odpowiednie forum. Ponadto kraje te domagają się dostosowania ram pomocy państwa, aby zachęcić do wsparcia budżetowego tych strategicznych elementów łańcuchów dostaw.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement