UE powinna zmniejszyć zależność od nawozów z Rosji

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
02-02-2023,13:05 Aktualizacja: 02-02-2023,13:10
A A A

Komisja Europejska i kraje Unii Europejskiej powinny wspierać przejście na nawozy organiczne i pracować nad zmniejszeniem zależność od nawozów z Rosji - uważają europosłowie z komisji rolnictwa Parlamentu Europejskiego.

Projekt rezolucji w tej sprawie został przyjęty 38 głosami "za", przy 7 "przeciw" i 2 wstrzymujących się. Europosłowie wskazują, że wszystkie nawozy mineralne, poza tymi pochodzącymi z Rosji i Białorusi, powinny być nadal czasowo zwolnione z ceł importowych w celu ustabilizowania cen.

Grupa Azoty, ceny nawozów, kupno nawozów, oferta nawozowa

Grupa Azoty obniża ceny nawozów

Dzięki stabilizacji cen gazu na rynku w Europie Grupa Azoty obniża ceny nawozów od 1 lutego - poinformowała spółka. "Dzięki styczniowej stabilizacji cen gazu ziemnego na rynku europejskim, pomimo znaczącego wzrostu cen r/r...

Posłowie podkreślają, że Rosja nadużywa dominacji w dostawach gazu i wykorzystuje nawozy jako broń polityczną. Ich dalsze wykorzystywanie na wysokim poziomie grozi napędzaniem działań wojennych i wspieraniem innych autokratycznych reżimów. Zdaniem polityków, uzależnienie UE od rosyjskich i białoruskich nawozów nie powinno być jednak zastępowane innymi nawozami importowanymi.

Posłowie wzywają Komisję Europejską do opracowania długoterminowej Strategii Nawozowej UE oraz do przedstawienia Strategii Zrównoważonego Odżywiania Gleby UE do czerwca.

Biorąc pod uwagę, że rezerwa kryzysowa nie jest wystarczająca do rozwiązania problemu rosnących kosztów nawozów, które skutkują wzrostem kosztów produkcji, europosłowie apelują do Komisji Europejskiej i krajów UE o wsparcie dla rolników do czasu ustabilizowania się rynku i pojawienia się alternatyw dla nawozów mineralnych.

Kolejne redukcje budżetu wspólnej polityki rolnej powinny zostać zrekompensowane w przeglądzie śródokresowym budżetu UE - dodają argumentując, że UE powinna również poszukiwać innych sposobów finansowania działalności rolniczej poza WPR.

Projekt rezolucji w sprawie zapewnienia dostępności i przystępności cenowej nawozów będzie przedmiotem głosowania na sesji plenarnej, prawdopodobnie w lutym.
 

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE