Strona rosyjska rozważy dodatkowe zezwolenia dla polskich przewoźników

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (bea) | redakcja@agropolska.pl
03-02-2015,13:25 Aktualizacja: 03-02-2015,13:35
A A A

Strona rosyjska nie wyklucza zwiększenia liczby zezwoleń dwustronnych dla polskich firm transportowych na ten rok, jeżeli wystąpi taka potrzeba - poinformowało we wtorek Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Na cały 2015 r. wydano nam ich 250 tysięcy.

W ubiegłym tygodniu w Moskwie odbyło się dwudniowe posiedzenie polsko-rosyjskiej komisji mieszanej do spraw międzynarodowych przewozów drogowych. Polską delegację reprezentowali przedstawiciele resortu infrastruktury oraz przewoźników; przewodniczył jej wiceminister infrastruktury i rozwoju Zbigniew Rynasiewicz. Rozmowy dotyczyły zasad wykonywania przewozów drogowych na terytorium Rosji, w kontekście nowych rosyjskich regulacji ustawowych.

„Strona rosyjska wyraziła gotowość uzgadniania ze stroną polską wszelkich aspektów przewozów drogowych, w szczególności w przypadku przewozu dwustronnego ładunków pochodzących z krajów trzecich” – podkreślił Rynasiewicz, cytowany we wtorkowym komunikacie resortu.

Jak poinformowało ministerstwo, podczas posiedzenia komisji mieszanej ustalono, że wszystkie porozumienia, odnoszące się do przewozów drogowych, uzgodnione w Soczi w 2012 roku obowiązują bez zmian i w całości. Utrzymany został również kontyngent zezwoleń na 2015 rok.

„Strona rosyjska zapewniła, że w przypadku zwiększonego zapotrzebowania na zezwolenia na przewozy do/z krajów trzecich w pierwszym półroczu 2015 r., rozważy przekazanie dodatkowych 20 tys. tego rodzaju zezwoleń”, jak zaznaczono w komunikacie.

MIR poinformował ponadto, że w związku z tym, że nie zostały jeszcze wydane akty wykonawcze do nowych rosyjskich przepisów regulujących zasady kontroli przewozów drogowych, ich stosowanie będzie możliwe wyłącznie po wydaniu tych aktów. Proces legislacyjny w tym zakresie potrwa około sześciu miesięcy.

Zapowiedział, że strona polska będzie brała udział w konsultacjach aktów prawnych w ramach powołanej w tym celu grupy roboczej.

Tymczasem według przewodniczącego Ogólnopolskiego Związku Pracodawców Transportu Drogowego Piotra Litwińskiego, rozmowy dwustronne o przewozach drogowych polskich firm transportowych na terenie Rosji nie przyniosły efektów.

Rosjanie uznają umowę z Soczi, dotyczącą limitu zezwoleń na transport dla polskich firm, za wiążącą – relacjonował Litwiński. My przekonywaliśmy, że zmieniły się warunki – Rosjanie wprowadzili nową ustawę, pozwalającą na zabieranie środków transportu i przewożonego towaru –dodał. Rosjanie twierdzą, że choć ustawa jest, to nie ma do niej rozporządzeń wykonawczych i do końca roku ich nie będzie. Obiecali, że ta ustawa i te kary nie będą stosowane do końca roku –podkreślił.

„Rosjanie to bardzo trudny partner, nie ma dobrej atmosfery do rozmów w związku z sytuacją na Ukrainie, ale musimy to jakoś załatwić” – dodał szef OZPTD.

Od kiedy na początku sierpnia ub.r. Rosja nałożyła embargo na niektóre artykuły rolno-spożywcze z UE i z Polski, straty ponoszą także polscy przewoźnicy. Jako odpowiedź na niekorzystną dla naszych firm transportowych politykę Rosji pojawiła się z ich strony propozycja wypowiedzenia bądź renegocjacji polsko-rosyjskiej umowy o międzynarodowych przewozach drogowych. Reguluje ona m.in. kwestie zezwoleń drogowych.


 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj