Można składać wnioski o dofinansowanie promocji żywności

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
23-01-2018,9:00 Aktualizacja: 23-01-2018,9:00
A A A

Do 12 kwietnia Komisja Europejska przyjmuje wnioski dotyczące promowania europejskich produktów rolnych na rynkach UE i pozaeuropejskich. Bruksela w 2018 r. przeznaczy na ten cel 169 mln euro.

Wnioski są przyjmowane za pośrednictwem specjalnego portalu - poinformowało ministerstwo rolnictwa. To już trzeci nabór od czasu zmiany unijnego programu promocji. Wcześniej projekty najpierw były wstępnie oceniane wewnątrz kraju, a dopiero potem przesyłane do KE. Środki na promocję były też dużo mniejsze, bo wynosiły 50 mln euro rocznie.

promocja produktów rolnych, komisja europejska, phil hogan, produkty rolnehttps://www.agropolska.pl/edito.php?page=Modu

Bruksela zwiększa środki na promocję produktów rolniczych

Komisja Europejska przeznaczy w 2018 roku 169 mln euro na finansowanie promocji produktów rolnych na świecie. To o 27 mln euro więcej, niż w 2017 r. Bruksela zaprasza instytucje sektora rolno-spożywczego do składania wniosków o...

O przyznanie unijnych środków mogą starać się organizacje branżowe lub międzybranżowe, a także organizacje producentów lub zrzeszenia organizacji producentów, uznane przez państwa członkowskie. Organizacje te muszą przygotować plan promocji, a więc pokazać, co chcą promować, gdzie i jaki to przyniesie efekt, oraz ile będzie kosztowała kampania.

Projekt kampanii oceniany jest przez trzech niezależnych ekspertów. Dyrektor Agnieszka Różańska z Unii Producentów i Pracodawców Przemysłu Mięsnego (UPEMI), jedna z polskich ekspertek oceniająca unijne programy powiedziała, że przedstawiane przez organizacje branżowe projekty są lepiej i gorzej przygotowane. Dotację otrzymują jednak tylko najlepsze, bo konkurencja jest duża. Rozstrzygnięcie naboru odbywa się w październiku.

W 2017 r. kraje UE złożyły 189 projektów, najwięcej z Włoch i Grecji, z Polski wpłynęło 8. Ostatecznie przyznano dofinansowanie dla 52 programów prostych (organizowanych przez jedną organizację), w tym tylko dla jednego z Polski oraz dla 9 złożonych (tzw. multi). Najskuteczniejsza była Francja, która otrzymała środki na realizacją 17 programów promocji na 23 złożone. Najgorzej wypadły Włochy, które złożyły 36 programów, a dofinansowanie dostały 3.

wieś rolnictwo, KSOW, małopolskie, agroturystyka, pieniądze, promocja

Są pieniądze na promocję rolnictwa ekologicznego i agroturystyki

Organizacja wydarzeń promujących rozwój obszarów wiejskich, promocja rolnictwa ekologicznego i agroturystyki czy przygotowanie tematycznych konferencji, szkoleń i warsztatów - to tylko wybrane działania, na...

Różańska podkreśliła, że projekty nie tylko są oceniane, ale eksperci wskazują też słabe strony tych propozycji, więc organizacja może w miarę łatwo poprawić braki i ponownie złożyć projekt w kolejnym roku.

Jak podał resort rolnictwa, w tym roku Komisja Europejska przeznaczy dwie trzecie środków na promowanie unijnych produktów żywnościowych w krajach poza UE, w szczególności najbardziej rokujących, czyli tych, do których Unia mogłaby znacznie zwiększyć eksport rolno-spożywczy. Do nich zaliczona została Kanada, Japonia, Chiny, Meksyk i Kolumbia.

W przypadku programów wewnątrz UE szczególny nacisk należy położyć na informowanie konsumentów o unijnych systemach jakości, takich jak: oznaczenia geograficzne czy produkty ekologiczne.

Finansowanie sektorowe będzie przeznaczone na programy promujące zrównoważoną hodowlę m.in. owiec i kóz. Przewidziano również finansowanie kampanii promujących zdrowe żywienie i spożywanie owoców i warzyw.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement