Młodzi uciekają ze wsi, a chętnych do pracy w rolnictwie jak na lekarstwo

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
27-07-2017,19:15 Aktualizacja: 28-07-2017,14:08
A A A

Unijni rolnicy starzeją się, a młodzi "uciekają" ze wsi. Zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych - mówił Janusz Wojciechowski, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (ETO) przedstawiając raport nt. wsparcia dla młodych rolników w UE .

Od 2005 roku do 2013 r. liczba gospodarstw spadła z 14,5 mln do 10,7 mln. Oznacza to, że w ciągu niespełna dekady straciliśmy 4 mln gospodarstw rolnych. W ciągu miesiąca ubywa 30 tys. gospodarstw, czyli ponad 1 tys. dziennie - powiedział Wojciechowski prezentując raport ETO na wtorkowym posiedzeniu senackiej komisji rolnictwa.

krzysztof jurgiel, szczecin, dobra zmiana, rozwój obszarów wiejskich, ceny mleka, ceny wieprzowiny

Jurgiel: rolnicy akceptują dobrą zmianę na wsi. Minister wylicza sukcesy

Prowadzona od 1,5 roku dobra zmiana dotycząca polskiej wsi uzyskuje akceptację. Wskazuje na to stosunek mieszkańców obszarów wiejskich do realizowanej przez nas polityki – uważa Krzysztof Jurgiel, minister rolnictwa. Polityk...
Pojawia się tu temat do dyskusji - jak daleko może pójść likwidacja gospodarstw. Wojciechowski uważa, że politycy powinni określić wizje unijnego rolnictwa na najbliższe 30-50 lat.

Trybunał oczekuje, że przyszła wspólna polityka rolna zdefiniuje, kto powinien być objęty wsparciem - zaznaczył. Np. czy jest potrzeba dofinansowania młodych rolników gospodarujących na dużych areałach - taki rolnik prawdopodobnie poradzi sobie bez pomocy unijnych pieniędzy. Czy nie lepiej w większym stopniu pomagać tym, którzy chcą rozpocząć działalność w małym gospodarstwie - zastanawiał się Wojciechowski.

- Konkluzja z raportu jest taka, że cele (Wspólnej Polityki Rolnej) nie są dobrze określone, a oczekiwane rezultaty są niejasne. Wydaje się pieniądze na pomoc dla młodych rolników (...), ale nie bardzo wiadomo, jakich efektów się spodziewamy - stwierdził Przedstawiciel ETO.

- Mamy dramatyczny problem pokoleniowy, ale nie może to być rozdawanie pieniędzy, jak to było do tej pory - mówił.

młodzi rolnicy, rolnictwo, wsparcie dla młodych rolników, Europejski Trybunał Obrachunkowy, wsparcie dla rolnictwa

Dramatycznie spada liczba rolników. Młodzi potrzebują wsparcia

Dzięki unijnym środkom wzrosła liczba młodych rolników w Polsce. Jednak w całej Unii Europejskiej wsparcie dla "młodych" gospodarstw powinno być lepiej ukierunkowane - wynika z opublikowanego w czwartek raportu Europejskiego...
Dodał, że potrzeby młodych rolników nie były rzetelnie analizowane, a więc pomoc tylko częściowo zaspakajała ich potrzeby. Jego zdaniem, kryteria oceny wydatków są niejasne i chaotyczne. Potrzebna jest poprawa ukierunkowania w celu zachęcenia młodych ludzi do pozostania na roli.

Na wsparcie dla młodych rolników w latach 2007-2013 wydano ponad 10 mld euro, a liczba młodych rolników (do 44 lat) zmniejszyła się z 3,3 mln do 2,3 mln.

Poinformował, że przy okazji kontroli przeprowadzona została wśród młodych rolników ankieta, jakie potrzeby są dla nich najważniejsze. 60 proc. z nich wskazało, że są to ułatwienia w zakupie ziemi, dużo dalej znalazły się zaś dostęp do kredytów czy doradztwa.

W ocenie Trybunału, polscy rolnicy wydawali właściwie środki przeznaczone na wsparcie dla młodych. Struktura pokoleniowa w Polsce nieznacznie poprawiła się. Tylko w Polsce i w Austrii jest najwyższy odsetek młodych rolników (12 proc.). Także mniej niż w wielu unijnych krajach jest rolników, którzy ukończyli 65 lat, a więc Polska pod tym względem wypada nieźle.

system jakości QMP, premie dla młodych rolników

System QMP ułatwia otrzymanie premii dla młodych rolników

Premia dla młodych rolników w wysokości 100 tys. złotych z PROW 2014-2020 będzie wypłacana w dwóch ratach. O kolejności przysługiwania pomocy w ramach działania decyduje liczba zdobytych punktów, przy czym pomoc jest...
Wojciechowski podał przykład Portugalii, gdzie sytuacja jest najgorsza. Tam ponad 50 proc. rolników przekroczyło 65 lat, co oznacza, że tam nie ma perspektyw, a rolnictwo będzie zanikać. Zaznaczył, że jest to argument, by na politykę rolną spojrzeć z większym uwzględnieniem różnic między państwami członkowskimi. - Rocznie wydaje się 45 mld euro rocznie, a w UE jest coraz gorsza sytuacja na wsi - stwierdził.

Rolnicy w UE starzeją się, 80 proc. z nich są to osoby 45 plus.

- Ten kto mówi, że nie potrzebna jest wspólna polityka rolna, bądź że trzeba ją znacząco zredukować, to mówi de facto - likwidujemy rolnictwo w Europie i będziemy żywić się produktami z importu - powiedział Wojciechowski.

Raport ETO "Unijne wsparcie dla młodych rolników powinno być lepiej ukierunkowane, tak aby zapewniało rzeczywisty wkład w wymianę pokoleń" został opublikowany w końcu czerwca br.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj