Ministrowie są zgodni. Wieś i miasto muszą współpracować

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
09-09-2021,8:05 Aktualizacja: 09-09-2021,9:59
A A A

Nieformalne spotkanie unijnych ministrów rolnictwa w Lublianie poświęcone było współistnieniu obszarów wiejskich i miejskich oraz roli Wspólnej Polityki Rolnej w zmniejszaniu różnic między miastem a wsią - poinformował resort rolnictwa.

W dwudniowym spotkaniu zorganizowanym przez prezydencję słoweńską w Radzie UE uczestniczył wiceminister Ryszard Kamiński. Tematem dyskusji było wzmocnienie dialogu między obszarami miejskimi i wiejskimi.

protesty rolników, blokada dróg, agrounia, Michał Kołodziejczak

AGROunia weszłaby do Sejmu. Ilu miałaby posłów?

Blok zbudowany z Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050 Szymona Hołowni oraz Koalicji Polskiej zdobyłby 37,86 proc. głosów - wynika z sondażu IBSP. Na kolejnych miejscach są: PiS z poparciem 35,6 proc.; Lewica 9,95 proc., Konfederacja ...

"Prezydencja słoweńska przygotowała dokument ukierunkowujący dyskusję ministrów, w którym znalazły się pytania dotyczące między innymi roli obszarów wiejskich, stojących wyzwań, współistnienia obszarów miejskich i wiejskich, roli Wspólnej Polityki Rolnej w zmniejszaniu różnic między miastem a wsią" - czytamy w komunikacie resortu.

Ministrowie byli zgodni, że WPR nie może być jedyną polityką wspierającą rozwój obszarów wiejskich. Zwrócili również uwagę na znaczenie dialogu między obszarami wiejskimi i miejskimi w celu zapobiegania i rozwiązywania potencjalnych konfliktów.

Spotkanie było również okazją do wysłuchania głosu przedstawicieli organizacji rolniczych COPA-COGECA oraz CEJA. Dyskusja dotyczyła m.in. rozwoju obszarów wiejskich oraz roli kobiet na wsi, a także młodzieży wiejskiej.

Kamiński poinformował, że rola obszarów wiejskich w społeczeństwie i wyzwania jakie stoją przed nimi w Polsce, znalazły miejsce w Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa 2030. Są zbieżne w dużym stopniu celami nakreślonymi przez KE dotyczącymi długoterminowej wizji dla obszarów wiejskich UE.

janusz wojciehcowski, forum ekonomiczne karpacz

Zielony Ład będzie miał wpływ na rolnictwo

Unijny komisarz ds. rolnictwa, Janusz Wojciechowski oraz minister rolnictwa i rozwoju wsi, Grzegorz Puda podczas XXX Forum Ekonomicznego wezmą udział w panelu na temat Zielonego Ładu. Neutralność klimatyczna jest sporym wyzwaniem dla...

Wiceminister zaznaczył, że obszary wiejskie i miasta są od siebie współzależne. Obszary miejskie zapewniają mieszkańcom wsi dostęp do rynku i usług, natomiast obszary wiejskie są przede wszystkim miejscem prowadzenia produkcji rolniczej i zachowania form ochrony przyrody, a także miejscem osiedlania się i wypoczynku dla mieszkańców miast, którzy szukają na wsi kontaktu z przyrodą i tradycją.

Polityk zwrócił uwagę, że często występują trudności w uzgodnieniu planów zagospodarowania przestrzennego lub uzyskaniu zgody społecznej dla konkretnej inwestycji dotyczącej działalności rolniczej na dużą skalę (np. chów wielkopowierzchniowy). Zdarzają się również konflikty międzysąsiedzkie wynikające z działalności rolniczej na obszarach wiejskich, takiej jak stosowanie środków ochrony roślin, stosowanie nawozów organicznych, hałas i nieprzyjemne zapachy.|

- Z tymi wyzwaniami będą się mierzyły nowe projekty strategiczne nakreślone w Polskim Ładzie, dokumencie programowym, w realizacji którego uczestniczy m.in. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi - stwierdził wiceminister.

PROW 2014-2020l nabory wniosków, wsparcie dla rolnictwa

Więcej pieniędzy w PROW 2014-2020. Będą kolejne nabory wniosków

O ponad 4,5 mld euro został zwiększony budżet PROW na lata 2014-2020. Jego realizację wydłużono o 2 lata, co oznacza, że w 2021 r. i 2022 r. zostaną przeprowadzone kolejne nabory wniosków na wsparcie - poinformował resort rolnictwa. Komisja...

Według Kamińskiego, kolejne wyzwania dotyczące współistnienia obszarów miejskich i wiejskich dotyczą współpracy przy budowie i modernizacji infrastruktury zwiększającej dostępność terytorialną obszarów wiejskich oraz dostęp do usług publicznych oferowanych w miastach.

- Aby skutecznie sprostać wyzwaniom rozwojowym na obszarach wiejskich uważam, że konieczne jest holistyczne i skoordynowane podejście zarówno w ramach polityk europejskich jak i krajowych - podkreślił wiceminister.

Dodał, że Polska z zadowoleniem przyjmuje zapowiedziane przez Komisję wprowadzenie mechanizmu weryfikacji wpływu polityk, w tym m.in. polityki spójności na rozwój obszarów wiejskich, w szczególności w celu oceny przewidywanego wpływu najważniejszych unijnych inicjatyw ustawodawczych na obszary wiejskie.
 

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
Advertisement