Ministrowie poparli porozumienie z PE w sprawie reformy WPR

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Łukasz Osiński PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
29-06-2021,8:10 Aktualizacja: 29-06-2021,8:13
A A A

Ministrowie rolnictwa UE podczas spotkania w Luksemburgu zaakceptowali wstępne porozumienie, zawarte w piątek z Parlamentem Europejskim w sprawie kluczowych elementów reformy Wspólnej Polityki Rolnej.

Nowa WPR ma kłaść większy nacisk na ochronę środowiska, zapewniać większe wsparcie dla mniejszych gospodarstw i pomagać początkującym rolnikom.

Janusz Wojciechowski,  reforma WPR 2023-2027, budżet rolny, dopłaty do rolnictwa

Jest wstępne porozumienie w sprawie przyszłości polityki rolnej

Po blisko trzech latach negocjacji Rada UE i Parlament Europejski osiągnęły wstępne porozumienie w negocjacjach dotyczących reformy Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. "Z wielką satysfakcją mogę stwierdzić, że osiągnęliśmy to!...

Na poziomie międzyinstytucjonalnym będą teraz prowadzone prace nad szczegółami technicznymi proponowanej reformy, po których zostanie formalnie zatwierdzona przez Parlament Europejski i Radę. Nowa WPR obejmie lata 2023-2027.

Państwa członkowskie będą miały czas do 31 grudnia 2021 r. na przedłożenie projektów krajowych planów strategicznych do zatwierdzenia przez Komisję Europejską.

- Uważam, że osiągnięty przez nas kompromis stanowi bardzo ważny i konieczny krok w reformowaniu WPR. Jestem pewien, że nowa WPR będzie wspierać zrównoważony i konkurencyjny sektor rolny, który może wspierać źródła utrzymania rolników oraz dostarczać społeczeństwu zdrowej i zrównoważonej żywności - powiedział Janusz Wojciechowski, unijny komisarz ds. rolnictwa.

WPR po 2020 r. kładzie większy nacisk na społeczny wymiar rolnictwa. Zgodnie z nim gospodarze i inni beneficjenci otrzymujący płatności bezpośrednie będą podlegać karze administracyjnej, jeśli nie zapewnią odpowiednich warunków zatrudnienia, określonych w odpowiednim prawodawstwie UE.

ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych, Grzegorz Puda, pielgrzymka rolników, strachocin

Ustawa ma poprawić komfort życia na wsi

Ustawa o rodzinnych gospodarstwach rolnych wpłynie na poprawę komfortu życia na wsi, podobnie jak inne rozwiązania Polskiego Ładu - mówił Grzegorz Puda, minister rolnictwa na Ogólnopolskiej Pielgrzymce Rodzin Rolników do...

Nowa WPR określa też szereg środków, mających na celu zachęcenie rolników do przyjmowania bardziej ekologicznych praktyk. Są to m.in. zaostrzone normy warunkowości, które muszą spełnić, aby otrzymać wsparcie w ramach WPR, w tym zachowanie gleb bogatych w węgiel poprzez ochronę terenów podmokłych i torfowiskowych oraz minimalne udziały gruntów ornych, które mają być przeznaczone na elementy krajobrazu w celu ochrony różnorodności biologicznej.

Inne to ekoprogramy wspierające i zachęcające rolników do przestrzegania praktyk rolniczych, korzystnych dla klimatu i środowiska i zwiększony udział środków na rozwój obszarów wiejskich przeznaczanych na ekologiczne interwencje.

Pakiet reform WPR obejmuje również działania, mające na celu redystrybucję środków na rzecz małych i średnich gospodarstw. Zgodnie z umową państwa będą zobowiązane do przekierowania 10 proc. płatności bezpośrednich na rzecz takich gospodarstw (co do zasady poprzez płatności redystrybucyjne, chyba że potrafią udowodnić, że mogą osiągnąć ten sam efekt za pomocą innych porównywalnych instrumentów).

Wspólna Polityka Rolna stanowi około jednej trzeciej budżetu UE. Jej celem jest: zapewnić przystępną, bezpieczną żywność dla obywateli, zapewnić rolnikom godziwy poziom życia, chronić zasoby naturalne i szanować środowisko.
 

Poleć
Udostępnij