Spada eksport, rośnie import wołowiny

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: FAMMU/FAPA, (em) | redakcja@agropolska.pl
16-03-2015,11:55 Aktualizacja: 16-03-2015,12:02
A A A
Jak informuje Komisja Europejska w 2014 roku kraje Wspólnoty sprowadziły 331,6 tys. ton mięsa, produktów z wołowiny oraz żywca wołowego. To 0,9 proc. mniej niż przed rokiem.
 
Najwięcej tego gatunku mięsa kupiono tradycyjnie w Brazylii (143,9 tys. ton), Urugwaju (48,6 tys. ton) oraz Argentynie (41,9 tys. ton). Udział tych trzech krajów w imporcie do Unii wyniósł aż 70,7 proc. 
 
Z kolei kraje UE wyeksportowały 562,2 tys. ton towarów, czyli o 23,9 proc. więcej niż w 2013 r.  Pomimo embarga o 34,5 proc. do 97,2 tys. ton zwiększył się handel wołowiną z Rosją (eksport rósł oczywiście do wprowadzenia restrykcji, czyli do 1 sierpnia 2014 r.). Najbardziej wzrosła sprzedaż do Hongkongu, Libanu, Bośni, Wybrzeża Kości Słoniowej i Angoli. 
 
Unia pozostała eksporterem netto w handlu mięsem wołowym, produktami z wołowiny oraz żywymi zwierzętami. Biorąc jednak pod uwagę ujemny bilans (-99,7 tys. ton) w handlu mięsem wołowym należy stwierdzić, iż Wspólnota była w 2014 r. importerem netto tego gatunku mięsa.
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Advertisement
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej