Siekierski: jednostronny zakaz importu cukru z Ukrainy byłby niezgodny z unijnymi traktatami

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
30-01-2024,16:35 Aktualizacja: 30-01-2024,16:39
A A A

Wszystko wskazuje na to, że nie będzie polskiego embarga na cukier z Ukrainy, który zalewa nasz rynek, zagrażając rodzimym producentom tego produktu oraz plantatorom buraków. Minister rolnictwa Czesław Siekierski wskazuje na niezgodność takiego środka z unijnym prawem.

Szef resortu rolnictwa odniósł się do opisywanego przez nas wniosku samorządu rolniczego w sprawie wprowadzenia blokady dla napływu cukru oraz innych produktów rolno-spożywczych z Ukrainy. W wystąpieniu podkreślono, że cukier zza naszej wschodniej granicy destabilizuje polski rynek. W dodatku produkowany jest bez zachowania standardów środowiskowych i zdrowotnych obowiązujących w UE. Stąd potrzebne jest natychmiastowe embargo.

zagórski, kgs, buraki cukrowe, plantatorzy

Prezes KGS przekonuje: napływ ukraińskiego cukru do UE przełoży się na obniżenie cen dla polskich plantatorów buraka cukrowego

Bardzo duża skala napływu cukru z Ukrainy do krajów Unii Europejskiej przełoży się na obniżenie cen dla polskich plantatorów buraka cukrowego - ocenił w rozmowie z PAP w poniedziałek prezes Krajowej Grupy Spożywczej Marek...

Możliwe środki odwetowe

W odpowiedzi datowanej na 26 stycznia minister Siekierski podkreśla, że wprowadzenie jednostronnego zakazu importu cukru z Ukrainy bez zgody Komisji Europejskiej (na wzór wprowadzonego we wrześniu 2023 r. zakazu importu pszenicy, kukurydzy, rzepaku, słonecznika i niektórych innych artykułów z sektora zbóż i oleistych) wiąże się z ryzykiem wszczęcia przez KE tzw. procedury naruszeniowej wobec Polski.

Taki zakaz byłby niezgodny z unijnymi traktatami, a także z zasadami Światowej Organizacji Handlu (WTO) oraz Układem o stowarzyszeniu UE-Ukraina. W związku z tym mógłby zostać on zaskarżony także przez indywidualne podmioty. Poza tym wprowadzenie zakazu importu cukru może również wywołać działania retaliacyjne (formalne lub nieformalne) ze strony Ukrainy w postaci objęcia importu z Polski restrykcjami. Retaliacje mogą dotyczyć nie tylko cukru, ale również innych towarów, które są istotne dla naszego eksportu na Ukrainę (np. produktów mleczarskich)” – zwraca uwagę Siekierski.

samorząd rolniczy, cukier, import, ukraina

Natychmiast embargo! KRIR o napływie cukru z Ukrainy

Konieczne jest natychmiastowe wprowadzenie embarga na cukier sprowadzany z Ukrainy - nie mają wątpliwości izby rolnicze. Wyrażają obawę, że w tym sektorze produkcji może dojść do podobnego tąpnięcia, jak na rynku zbóż. Zarząd Krajowej Rady...

Alternatywa - klauzula ochronna

Jak dodaje, obecnie - w ramach toczących się dyskusji na forum instytucji unijnych, dotyczących ewentualnego przedłużenia autonomicznych środków handlowych (ATM) na kolejny rok - strona polska postuluje m.in. wyłączenie z tej regulacji towarów wrażliwych, w tym cukru.

Gdyby nie udało się przekonać KE do rezygnacji z kolejnego przedłużenia regulacji ATM lub wyłączenia z niej towarów najbardziej wrażliwych, rozważam wystąpienie do KE w sprawie zastosowania klauzuli ochronnej w momencie wejścia w życie regulacji ATM, celem przywrócenia warunków taryfowych (TRQ), wynikających z Układu o Stowarzyszeniu UE-Ukraina. Jednak aby taki wniosek miał szanse powodzenia, należy wykazać nie tylko fakt wzrostu importu, ale również szkodę rynkową powodowaną przez import (np. wzrost zapasów czy spadek cen i dochodów). Dlatego też proszę KRIR o dostarczenie w miarę posiadanych możliwości dodatkowych danych potwierdzających wyrządzenie szkody dla polskich plantatorów i producentów cukru” – zaznacza szef resortu rolnictwa.

minister, siekierski, cukier, eksport, ukraina

Minister Siekierski przyznaje: pojawiają się problemy z cukrem

Pojawiają się problemy z cukrem, prowadzimy pewne rozmowy w tym zakresie - powiedział we wtorek minister rolnictwa i rozwoju wsi Czesław Siekierski w Programie 1 Polskiego Radia. Zauważył, że Polska była eksporterem cukru do różnych...

Ukraina dostosuje się do norm UE?

Odnosząc się do wspomnianej kwestii braku zachowania przez producentów ukraińskich norm środowiskowych i zdrowotnych obowiązujących w UE, Siekierski zapewnia, że również ministerstwo zwróciło uwagę na konieczność przestrzegania przez Ukrainę zobowiązań wynikających z zawartej umowy DCFTA.

„Dlatego też wystąpiliśmy o uzupełnienie załącznika V do umowy DCFTA UE-Ukraina o listę aktów prawnych UE dotyczących stosowania pestycydów. Spowodowałoby to zarówno stosowanie przez Ukrainę środków ochrony roślin, zawierających te same substancje czynne, które są dopuszczone w UE, jak również przestrzeganie takiego samego zakresu ich stosowania. W konsekwencji zapewnione zostałyby równe warunki konkurencji z towarami wytwarzanymi w UE i podlegającymi obowiązkowi przestrzegania unijnych standardów, jak i bezpieczeństwo dostaw towarów pochodzących z Ukrainy” – podsumowuje Czesław Siekierski.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE TERMINY

do 12.06.2024 - termin rejestracji udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line: "Ekonomiczne uwarunkowania nawożenia w rolnictwie"

17.06.2024 - termin egzaminu dla osób ubiegających się o wpis do rejestru inspektorów rolnictwa ekologicznego

do 30.06.2024 - termin udzielania przez ARiMR kredytów płynnościowych dla producentów rolnych oraz kredytów skupowych

do 1.07.2024 - termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Termin wprowadzania zmian we wnioskach został wydłużony do 16 lipca.

do 30.09.2024 - składanie wniosków o dotację dla Kół Gospodyń Wiejskich