Rośnie pogłowie bydła. Ale ceny w skupie lecą w dół

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: (em) | redakcja@agropolska.pl
27-01-2015,12:40 Aktualizacja: 27-01-2015,12:42
A A A
W grudniu 2014 roku w Polsce było 5659,3 tys. sztuk bydła. To o 69,8 tys. zwierząt więcej niż przed rokiem i efekt wzrostu pogłowia cieląt i młodego bydła w wieku 1-2 lat. 
 
Jak informuje Główny Urząd Statystyczny, jeszcze lepiej pod tym względem było jednak w czerwcu 2014 roku, kiedy pogłowie było większe o 261,1 tys. sztuk. Co ważne, od grudnia 2013 r. do grudnia ub.r. zmniejszyła się liczba krów - o 30,2 tys. do 2411,7 tys. Struktura stada bydła w grudniu ub.r. była następująca:
 
- cielęta w wieku poniżej 1 roku - 25,3 proc. (1434,2 sztuk)
 
- młode bydło hodowlane i rzeźne w wieku 1-2 lat - 25,1 proc. (1421,9 sztuk)
 
- krowy - 42,6 proc. (2411,7 sztuk)
 
- pozostałe bydło dorosłe hodowlane i rzeźne w wieku 2 lat i więcej - 7 proc. (391,5 sztuk)
 

Pogłowie bydła i owiec

Wyszczególnienie

Bydło

Cielęta w wieku poniżej 1 roku

Młode bydło w wieku

1-2 lat

Bydło w wieku 2 lat i więcej

Owce

razem

w tym krowy

W tysiącach sztuk

5659,3

1434,2

1421,9

2803,2

2411,7

201,3

Grudzień 2013 =100

101,2

101,8

103,7

99,8

98,8

90,2

Czerwiec 2014=100

95,6

89,2

99,2

97,4

97,3

90,4


Warto dodać, że w porównaniu z grudniem 2013 r. zwiększył się udział pogłowia cieląt (0,1 p. proc.), młodego bydła w wieku 1-2 lat (0,6 p. proc.) i pozostałego bydła dorosłego w wieku powyżej 2 lat (0,4 p. proc.), a zmalał krów (1,1 p. proc.).

 
Wyniki grudniowego badania GUS potwierdzają, że wciąż jest zainteresowanie hodowlą bydła. Mimo że średnia cena skupu 1 kg żywca wołowego za 12 miesięcy wynosiła 5,99 zł/kg i była o 4,6 proc. niższa niż w tym samym czasie w 2013 roku.
 
Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie