Rosną ceny na rynku rolnym. Wyjątkiem trzoda chlewna

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
19-12-2015,9:30 Aktualizacja: 21-12-2015,10:35
A A A
Główny Urząd Statystyczny poinformował, że w listopadzie na rynku rolnym, w porównaniu z październikiem podrożała większość produktów w skupie. Wyjątkiem jest żywiec wieprzowy i drobiowy.
 
Z kolei w porównaniu z listopadem ub. roku na obu rynkach odnotowano wzrost cen większości produktów rolnych, z wyjątkiem cen trzody chlewnej.

W listopadzie w porównaniu z poprzednim miesiącem, wzrosły ceny pszenicy w skupie do 67,23 zł/dt, czyli o 1,7 proc., a w ujęciu rocznym. o 4,2 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 76,07 zł - więcej o 0,2 proc. niż w październiku i o 0,1 proc. niż w listopadzie 2014 r.
rynek mięsa, ceny mięsa, wieprzowina, wołowina, drób

Ceny mięsa w UE i na świecie. W Europie tanieje tylko wieprzowina

Komisja Europejska podała, że w październiku w krajach Wspólnoty w horyzoncie rocznym z najważniejszych gatunków mięsa taniała jedynie wieprzowina (o 1 proc.). Porównując z kolei stawki miesiąc do miesiąca okazuje się, że ten...
Za żyto w skupie płacono 54,18 zł/dt, tj. więcej o 0,2 proc. niż w październiku i o 2 proc. niż rok wcześniej. W obrocie targowiskowym ceny tego zboża wyniosły 59,36 zł/dt i były niższe w stosunku do października o 1,6 proc., ale wzrosły w porównaniu do listopada ub.r. o 1,1 proc.
 
Ceny jęczmienia w skupie były o 2,5 proc. wyższe niż październiku bowiem wzrosły do 64,35 zł/dt, a w porównaniu z rokiem poprzednim o 6,7 proc. Na targowiskach za 1 dt jęczmienia płacono 71,00 zł, czyli o 0,6 proc. więcej niż w październiku, ale o 0,5 proc. mniej niż w tym samym okresie 2014 r.
 
Stawki pszenżyta w skupie wyniosły 60,19 zł/dt, co oznacza, że wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca o 2,1proc., a w stosunku do analogicznego okresu 2014 roku o 9,8 proc. Ceny targowiskowe były poziomie 65,99 zł/dt - wyższe o 1,3 proc. niż w październiku i o 0,6 proc. w porównaniu z cenami notowanymi w listopadzie ub. roku. 
Ceny owsa w skupie wzrosły średnio do 52,62 zł/dt, tj. o 5,4 proc. w porównaniu z październikiem i o 10,4 proc. w odniesieniu do listopada 2014 r. W sprzedaży targowiskowej średnia cena 1 dt tego zboża wyniosła 61,17 zł, czyli więcej o 0,6 proc. niż w październiku i o 1,4 proc. niż w tym samym okresie 2014 r.
 
W listopadzie wzrosła nieco cena ziemniaków: w skupie płacono za nie 31,01 zł/dt., czyli o 0,6 proc. więcej niż w październiku, i o 15,7 proc. więcej niż rok wcześniej. Na targowiskach ziemniaki kosztowały średnio 96,48 zł/dt., tj. o 0,4 proc. mniej niż przed miesiącem, ale aż o 41,9 proc. więcej niż przed rokiem.

kurczęta brojlerów, rynek mięsa, sektor drobiu, tuszki patroszone z szyjami 65 proc.

Ceny sprzedaży kurcząt brojlerów coraz niższe

Komisja Europejska poinformowała, że średnia cena sprzedaży kurcząt brojlerów (tuszki patroszone z szyjami 65 proc.) w listopadzie na unijnym rynku wyniosła 181,3 euro za 100 kilogramów. To o 3 proc. mniej niż w październiku.  ...
Staniał żywiec wieprzowy. Za 1 kg w skupie płacono 3,87 zł - o 11,7 proc. mniej niż w październiku i 12,3 proc. niż rok wcześniej. Ceny żywca wieprzowego na targowiskach wyniosły 4,48 zł/kg, tj. były niższe o 4,3 proc. niż w październiku i o 4,7 proc. niż przed rokiem. 

W minionym miesiącu znacząco pogorszyła się relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen żyta (6,5 wobec 7,3 w październiku), a także relacja cen skupu żywca wieprzowego do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio 5,5 wobec 6,2).
 
Ceny skupu żywca wołowego wzrosły średnio do poziomu 6,11 zł/kg, czyli o 3,4 proc w stosunku do października i o 8,1 proc. w skali roku. Ceny żywca wołowego na targowiskach wyniosły 6,46 zł/kg i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca o 0,8 proc., ale wyższe w ujęciu rocznym o 3,2 proc.
 
Za kilogram drobiu rzeźnego w skupie płacono 3,86 zł., czyli o 3,1 proc. mniej niż w październiku i o 4,1 proc. mniej niż przed rokiem.
 
Mleko w skupie podrożało o 1 proc. w porównaniu z październikiem; za 1 hl mleka płacono 113,20 zł, lecz jest to o 9,1 proc mniej niż przed rokiem.
Poleć
Udostępnij
9. Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu