Prezes Krajowej Grupy Spożywczej: spółka musi się wzmocnić, by oddziaływać na rynek

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
25-05-2023,8:30 Aktualizacja: 25-05-2023,8:35
A A A

Krajowa Grupa Spożywcza nie wyreguluje wszystkich rynków rolnych, ale może oddziaływać na rynek. By było to możliwe, KGS musi się skonsolidować i wzmocnić - mówił w środę na posiedzeniu sejmowej komisji rolnictwa prezes KGS Marek Zagórski.

Na temat funkcjonowania Krajowej Grupy Spożywczej i jej wpływu na kształtowanie rynków rolnych dyskutowano w środę na posiedzeniu sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Krajowa Grupa Spożywcza S.A. to największa państwowa spółka zajmująca się produkcją, przechowywaniem i sprzedażą żywności. Posiada kilkanaście spółek zależnych w segmentach: zbożowo-młynarskim, cukrowym, skrobi ziemniaczanej, owocowo-warzywnym, słodyczy, rolnym, nasiennym. Powstanie tego holdingu ma - jak przekonywali politycy - wzmocnić pozycję polskiego rolnika oraz chronić go przed nieuczciwymi praktykami ze strony dużych kontrahentów, w tym dystrybutorów. KGS powstała w kwietniu 2022 r.

Jan Krzysztof Ardanowski, Rada ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich, Krajowa Grupa Spożywcza

Ardanowski: KGS powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice

Krajowa Grupa Spożywcza powinna stabilizować rynek żywności i zapobiegać panice na rynku - wskazał Jan Krzysztof Ardanowski, przewodniczący Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP po ostatnim posiedzeniu. - W...

Intensywne prace konsolidujące

Zagórski zwrócił uwagę, że pozycja KGS jest różna w zależności od segmentu. Najmocniejszą pozycję holding ma na rynku cukru, w którym jego udział wynosi 40 proc. W przechowywaniu zbóż udział rynkowy KGS to 4,5 proc., a w segmencie przetwórstwa owocowo-warzywnego - poniżej 1 proc.

"W tej chwili trwają bardzo intensywne prace konsolidujące. Celem tych prac jest uzyskanie maksymalnego efektu synergii w obrębie grupy. Jest to najważniejsze, bo jeżeli chcemy zwiększyć udział w poszczególnych segmentach i wzmocnić pozycję rynkową, to pierwsze zasoby, jakie mamy, są to zasoby wewnętrzne i powinniśmy je w jak najlepszy sposób wykorzystywać" - powiedział szef KGS.

Zdaniem Zagórskiego "musi temu towarzyszyć pogłębiona analiza, bo sytuacja poszczególnych spółek jest bardzo różna, różny jest stopień organizacji i różny poziom zarządzenia, to wymaga ujednolicenia np. poprzez wspólne zakupy, wspólne oprzyrządowanie informatyczne itp." - wyliczał.

Priorytetowy segment zbożowo młynarski

W ocenie prezesa KGS rynek rolno-spożywczy jest rynkiem bardzo konkurencyjnym, dosyć dobrze zdywersyfikowanym - gdzie funkcjonują podmioty krajowe i zagraniczne, firmy duże i małe. "Chcemy uzyskać zwiększoną pozycje, byśmy mogli oddziaływać na tym rynku. Przy czym oddziaływanie nie jest jednoznaczne z interwencją" - podkreślił Zagórski.

kampania cukrownicza w KGS, Krajowa Grupa Spożywcza, uprawa buraka cukrowego

KGS podsumowała kampanię. Ile cukru wyprodukowano?

Zakończyła się kampania cukrownicza w Krajowej Grupie Spożywczej. Zakłady należące do firmy wyprodukowały ponad 917 tys. ton cukru - poinformowała KGS. Kampania trwała średnio 114 dni i w porównaniu do poprzedniego roku była dłuższa o 9....

Jak mówił, w segmencie cukrowym posiadanie 40 proc. rynku pozwala na bycie punktem odniesienia dla konkurencji, chodzi nie tyle o wyznaczanie ceny cukru, bo te są kształtowane na rynkach światowych, ale standardy współpracy z plantatorami. "Punkt odniesienia jest szalenie istotny i tak rozumiemy misję i konieczność wypracowania strategii Krajowej Grupy Spożywczej w pozostałych segmentach" - wyjaśnił Zagórski.

Zaznaczył, że wzmocnienie pozycji rynkowej jest procesem i nie zadzieje się natychmiastowo. Dodał, że KGS jest przygotowana do tego, by prowadzić procesy akwizycji, ale będą one dotyczyły firm o dobrej kondycji, a nie zakładów upadających.

Zagórski wskazał, że priorytetowym segmentem w najbliższym czasie będzie segment zbożowo-młynarski. "Myślę, że tu jesteśmy najbardziej zaangażowani, jeżeli chodzi o kolejne etapy rozwoju" - powiedział.

6 mld zł prognozowanych przychodów

"Zakładamy, że w tych segmentach będziemy mogli rozwijać się dużo szybciej, niżby to wynikało z naturalnego tempa wzrostu. (...) Zaczynaliśmy jako Grupa z przychodami na poziomie 3,5 mld zł, prognozowane przychody na zakończenie tego roku obrotowego 2022/2023 wyniosą dla całej grupy powyżej 6 mld zł" - poinformował Zagórski.

Dodał, że tempo wzrostu jest związane m.in. ze wzrostem cen, ale wyprzedzamy w tym wymiarze rynek. Ten rozwój nie jest równomierny we wszystkich segmentach - zaznaczył.

Funkcjonowanie Krajowej Grupy Spożywczej wywołało wiele pytań. Posłowie opozycji pytali, w jaki sposób KGS pomaga rolnikom, jak wpływa na stabilizację cen na rynkach rolnych. Mówili też o nieudanej sprzedaży nawozów, na której KGS poniosła straty. W dyskusji podnoszono, że przyłączenie do KGS państwowych spółek nasiennych i hodowlanych było błędem. Natomiast uczestniczący w posiedzeniu komisji przedstawiciele organizacji rolniczych i branżowych wykazywali zrozumienie, że spółka nie może być panaceum na wszystkie bolączki rolnictwa i musi działać na zasadach rynkowych.

Krajowa Grupa Spożywcza, Anwil, Grupa Azoty, dystrybucja nawozów, ceny nawozów

KGS dystrybutorem nawozów sztucznych. Rolnicy na tym zyskają?

Krajowa Grupa Spożywcza została oficjalnym dystrybutorem nawozów Grupy Azoty S.A. i Anwil S.A. Chce zwiększyć sprzedaż nawozów, oferując rolnikom atrakcyjne ceny - poinformowała spółka. "Już od połowy br. rolnicy mogą...

Nawozy nie „rozwaliły” firmy

Odnosząc się do pytań m.in. w sprawie nawozów, Zagórski stwierdził, że z jednej strony jest oczekiwanie, że będziemy zarabiać, a z drugiej, że wszystko to będzie tanie. "Będziemy dążyć do tego, by wprowadzać pewne modele relacji z producentami, które będą pozwalały poprzez wykorzystania efektu skali na to, by środki produkcji rolnej mogły być kupowane po niższych cenach i sprzedawane z niższą marżą, z korzyścią dla rolnika. Ale po rozsądnej cenie, tj. takiej żeby Grupa nie traciła na tym" - zastrzegł.

Przyznał, że były pewne problemy, jeżeli chodzi o dystrybucję nawozów w spółce, ale nie "rozwaliło to" firmy. Jak mówił, KGS nadal będzie dystrybutorem nawozów, ale zmienione zostaną umowy. Dodał, że straty na sprzedaży nawozów poniosło większość dystrybutorów.

Poinformował, że wynik skonsolidowany KGS za ubiegły rok wyniósł 520 mln zł, z zastrzeżeniem, że nie jest on do końca miarodajny, bo odnosi się do wyników Krajowej Spółki Cukrowej za cały rok, a dla nowych spółek od maja ub.r.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie