Paszami z ukraińskiego zboża karmi się zwierzęta. Rolnicy mają zapłacić za utylizację?

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
21-04-2023,10:30 Aktualizacja: 21-04-2023,10:35
A A A

Trzeba wskazać firmy, które wytwarzały pasze z ukraińskiego zboża - przekonuje Podlaska Izba Rolnicza (PIR). Rolnicy mieliby wówczas jasność, czym skarmiają zwierzęta i jakie są zagrożenia oraz potencjalne konsekwencje.

PIR przypomina, że do Polski bez kontroli sprowadzono co najmniej 3 mln ton zboża z Ukrainy, co spowodowała załamanie cen w kraju.

Nie wiadomo, co jest w tym zbożu

„Zboże z Ukrainy kupili rodzimi producenci pasz i młyny, bo było o połowę tańsze od polskiego. Teraz sprzedają wyprodukowane z nich paszę i mąkę. Ukraińskie zboże nie było badane na granicach pod kątem pozostałości w nim pestycydów i metali ciężkich. UE stosuje restrykcyjne zasady uprawy zbóż, Ukraina już nie. A do uprawy zbóż w zależności od jego przeznaczenia są stosowane inne środki chemiczne. Co jest w ukraińskim zbożu, nie wiadomo. Nie wiadomo też, jakie pozostałości tych środków znajdują się w obecnie wyprodukowanej paszy z zakupionego zboża. Nie jest wykluczone, że w Polsce, podobnie jak na Słowacji, w wyniku badań w wytworzonych paszach mogą być wykryte również niedozwolone w UE pestycydy” – wskazuje w swoim wystąpieniu podlaski samorząd rolniczy.

zboża z ukrainy, żywność z ukrainy, rasff, sanepid

Niebezpieczne pestycydy, pleśń – to było w zbożu i innych produktach z Ukrainy

Polska zgłosiła najwięcej powiadomień o zagrożeniach w unijnym Systemie Wczesnego Ostrzegania o Niebezpiecznej Żywności i Paszach – pisze „Rzeczpospolita” w kontekście produktów z Ukrainy. Według informacji dziennika, w...

Koszty utylizacji ponosi rolnik

I stawia pytanie, na które oczekuje rzetelnej odpowiedzi ze strony resortu rolnictwa: co się stanie z paszą zakupioną przez rolników i podawaną zwierzętom hodowlanym, w której w wyniku kontroli zostaną przekroczone dozwolone normy?

„Zgodnie z przepisami, koszty utylizacji ponosi rolnik. Tylko w tym przypadku nie ma on świadomości, czy firma, w której zakupił pasze, wytworzyła je z polskiego zboża, czy też pokusiła się o zakup tańszego z Ukrainy, które nie spełnia norm UE. Może należałoby ujawnić firmy paszowe, które zakupiły zboże. Rolnicy uniknęliby niebezpieczeństwa ich zakupu (pasz – red.) i skarmiania nimi zwierząt, które potem trafią na stół konsumentów” – pisze PIR do Krajowej Rady Izb Rolniczych, z wnioskiem o interwencję w tej sprawie u ministra rolnictwa.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie