Obowiązek kontraktacji od miejscowych rolników? Resort odpowiada: Wolny rynek

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: (dk) | redakcja@agropolska.pl
31-05-2023,10:00 Aktualizacja: 31-05-2023,10:12
A A A

Ministerstwo rolnictwa ustosunkowało się do wniosku o wprowadzenie obowiązku co najmniej 50-proc. kontraktacji surowców przez przetwórców bezpośrednio od miejscowych producentów.

Wystosował go samorząd rolniczy, przekonując, iż byłoby to korzystne dla rozwoju lokalnych gospodarek. A jednocześnie konsumenci mieliby gwarancję otrzymywania świeżych, dobrych jakościowo produktów żywnościowych.

Zasady wolnorynkowe

Jak w odpowiedzi podkreśla wiceminister rolnictwa Janusz Kowalski, handel produktami rolnymi w Polsce odbywa się na zasadach wolnorynkowych, tj. w wyniku dobrowolnie zawieranych transakcji pomiędzy kupującymi a sprzedającymi po ustalonej przez nich cenie.

minister, telus, kredyt obrotowy, skupy, firmy skupowe

Będą kredyty z dopłatą państwa dla firm skupujących zboże i owoce miękkie. Resort pracuje nad projektem

Pracujemy nad rozporządzeniem ws. kredytów obrotowych dla firm skupujących zboże i owoce miękkie od polskich rolników: do 40 mln zł na 2 proc. na 18 miesięcy, a resztę dopłaci państwo - zapowiedział w piątek...

„Podmioty działające na wolnym rynku, w zależności od sytuacji popytowo-podażowej oraz kształtowania się cen, podejmują decyzje o kupnie lub sprzedaży. Także zawieranie umów kontraktacyjnych z rolnikami przez zakłady przetwórstwa rolno-spożywczego odbywa się na zasadach dobrowolności. Rolą państwa jest natomiast tworzenie warunków - szczególnie prawnych - sprzyjających upowszechnianiu trwałych, dobrowolnych powiązań producentów rolnych z przetwórcami i handlowcami w formie umów kontraktacyjnych, uwzględniających interesy obu stron kontraktu. Dlatego Ministerstwo Rolnictwa Rozwoju Wsi stale zachęca do zawierania długoterminowych umów na dostarczanie produktów rolnych zarówno rolników, jak i podmioty nabywające produkty rolne (zakłady przetwórcze, punkty skupu)” – przekazuje Kowalski.

Obowiązek na piśmie

Dodaje, że - uwzględniając dobrowolny charakter umów kontraktacyjnych - ustawowe (z mocy prawa) nałożenie obowiązku do zawierania takich umów nie jest możliwe.

wielkopolska izba rolnicza, wir, ceny skupu, mleczarnie, mleko

Koszt produkcji mleka to 1,90–2,14 zł/l. Dalszych obniżek cen skupu nie wytrzyma wiele gospodarstw

Z rosnącym niepokojem obserwujemy aktualną sytuację, w jakiej znaleźli się krajowi producenci mleka – podkreślili w przyjętym stanowisku delegaci na XIII Walne Zgromadzenie Wielkopolskiej Izby Rolniczej VI kadencji, które odbyło się 18...

„Takie rozwiązanie budzi wątpliwości w zakresie zgodności z przepisami prawa krajowego oraz UE, tj. swobodą działalności gospodarczej, która należy do podstawowych zasad ustroju i jest objęta gwarancjami konstytucyjnymi (art. 20 i 22 Konstytucji RP), swobodą przepływu towarów (art. 34 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej), swobodą przedsiębiorczości (art.49 TFUE) oraz zasadami jednolitego rynku UE” – wylicza wiceszef resortu rolnictwa.

Ponadto wskazuje, że ustawą z 11 marca 2004 r. o organizacji niektórych rynków rolnych od 3 października 2015 r. został wprowadzony obowiązek zawarcia pisemnej umowy pomiędzy producentem produktów rolnych, a pierwszym nabywcą i dotyczy poszczególnych sektorów produktów rolnych: zboża, burak cukrowy, mleko surowe, chmiel, len i konopie, owoce i warzywa, tytoń, wołowina i cielęcina, wieprzowina, baranina i kozina, jaja, mięso drobiowe.

„Przepisy stanowią, że umowa zawierana jest przed dostawą, nie podają jednak w jakim terminie” – zwraca uwagę Janusz Kowalski.

Poleć
Udostępnij
WAŻNE WYDARZENIE

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie