Nadal pogarsza się wydajność pracy w sektorze przedsiębiorstw

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (zac) | redakcja@agropolska.pl
29-11-2015,10:00 Aktualizacja: 29-11-2015,10:04
A A A

Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK), informujący z wyprzedzeniem o przyszłych tendencjach w gospodarce, wzrósł w listopadzie o 1,7 pkt. - podaje BIEC.

"Mimo znacznego wzrostu nie osiągnął wartości ze swego ostatniego lokalnego szczytu z lipca br., ani poprzedniego maksimum ze stycznia br." - wskazuje.

Eksperci uważają, że w dalszym ciągu największą bolączką polskiej gospodarki jest spadek wydajności pracy w sektorze przedsiębiorstw, co przyczynia się do spadku ogólnej wydajności gospodarki i stopniowej utraty jej konkurencyjności. Ta negatywna tendencja obserwowana jest od jesieni 2013 roku.

eksport, żywność, pomorskie, kredyt, agrobiznes, BZ WBK, przedsiębiorcy

Pomorskie firmy zainteresowane eksportem dostaną wsparcie

Bank Zachodni WBK oraz Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza będą wspólnie wspierać pomorskie firmy w handlu zagranicznym. Celem podpisanego porozumienia jest edukacja regionalnych przedsiębiorców w zakresie poszukiwania...
Wskaźnik Wyprzedzający Koniunktury (WWK) jest miarą przyszłej aktywności gospodarki. Pokazuje wzrosty i spadki poziomu aktywności całej gospodarki z kilkumiesięcznym wyprzedzeniem w stosunku do PKB oraz innych miar jej aktywności, takich jak produkcja, sprzedaż detaliczna, zatrudnienie, płace, dochody.

Eksperci Biura Inwestycji i Cykli Ekonomicznych (BIEC) wskazują, że przedsiębiorstwa sygnalizują niewielką poprawę tempa napływu nowych zamówień. Ta pozytywna zmiana dotyczy zarówno zamówień realizowanych na rynek krajowy jak i tych kierowanych na eksport.

Jest jednak niewielka w stosunku do trwającej od maja br. tendencji do systematycznego kurczenia się zamówień napływających do firm. Branże szczególnie dotknięte spadającymi zamówieniami to: przemysł odzieżowy, metalurgiczny oraz firmy związane z produkcją oraz konserwacją maszyn i urządzeń.

Eksperci BIEC wskazują, że nie nastąpiła widoczna zmiana ocen menedżerów firm na temat ogólnej sytuacji w gospodarce. Od lipca br. przewaga optymistów, postrzegających pozytywnie perspektywy rozwojowe kraju nad pesymistami, oscyluje wokół 3 proc. całości badanej populacji.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 15.03.2023-15.05.2023 - nabór wniosków "Płatności bezpośrednie i powierzchniowe"

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Do 18.04.2023 - można ubiegać się o wsparcie w ramach trzech interwencji finansowanych ze środków unijnych

Do 31.05.2023 - są przyjmowane dokumenty od zainteresowanych pomocą z budżetu krajowego do przezimowanych rodzin pszczelich

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie