Mniej pszenicy i kukurydzy, więcej jęczmienia, żyta i pszenżyta

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: FAMMU/FAPA, (em) | redakcja@agropolska.pl
18-03-2015,13:20 Aktualizacja: 18-03-2015,13:49
A A A
Według wczesnych prognoz kraje Wspólnoty mają zebrać w bieżącym sezonie 309,3 mln ton zbóż. To o ponad 17 mln ton mniej niż rok wcześniej.
 
Mimo to eksperci określają tegoroczną produkcję jako bardzo wysoką - informuje FAMMU/FAPA. Perspektywy dobrych zbiorów to przede wszystkim efekt sprzyjającej pogody jesienią i zimą, która w większości państw była łagodna i nie odnotowywano poważniejszych strat mrozowych. 
 
Produkcja pszenicy miękkiej jest prognozowana na 141,5 mln ton wobec 148,5 mln ton w poprzednim sezonie, a kukurydzy na 68 mln ton (76 mln ton rok wcześniej). Więcej ma być z kolei jęczmienia - wzrost z 58,6 do 60 mln ton, pszenżyta - z 11,6 do 13 mln ton oraz żyta - z 8,4 do 8,7 mln ton. 
 
Mimo spodziewanego spadku produkcji unijny bilans zbóż w sezonie 2015/16 wciąż ma być komfortowy. Spodziewany jest bowiem znaczny wzrost zapasów, które na początku sezonu 2014/15 wynosiły 34,9 mln ton, a na koniec szacowane są na 50 mln ton (w tym pszenicy miękkiej - 13,3 mln ton i kukurydzy - 20,6 mln ton).
Poleć
Udostępnij
KDK GARZYN 2023 - ZOBACZ RELACJĘ!

 

WAŻNE TERMINY

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Od 3.04.2023- 30.09.2023 - koła gospodyń wiejskich mogą ubiegać o przyznanie wsparcia na prowadzenie działalności statutowej

Od 24.05.2023 - hodowcy drobiu, bydła i świń, ubezpieczeni od ryzyka wystąpienia w ich gospodarstwach szkód spowodowanych salmonellą, będą mogli składać wnioski o dofinansowanie

Od 5.06.2023- 5.07.2023 - będzie można zgłaszać wnioski o wsparcie na budowę silosów oraz ich wyposażenie