Mleko najbardziej drożeje, ceny kukurydzy lecą w dół

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
Autor tekstu: PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
22-11-2016,10:45 Aktualizacja: 22-11-2016,11:18
A A A

W październiku wobec września najbardziej podrożało w skupie mleko, więcej też płacono za żyto, pszenżyto i owies. Najbardziej spadły ceny kukurydzy. Natomiast w ciągu roku najwięcej wzrosły stawki żywca wieprzowego - podał Główny Urząd Statystyczny.

W październiku najbardziej (o 14,9 proc.) spadły ceny kukurydzy wobec notowań z września. Gatunek ten kosztował średnio w skupie 45,28 zł/dt (za 100 kg). Pszenica potaniała o 0,3 proc. do 61,01 zł/dt, ale w odniesieniu do października 2015 r. ceny były niższe o 7,7 proc. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 73,61 zł, czyli mniej o 0,9 proc. niż we wrześniu i o 3,0 proc. mniej niż przed rokiem.

cukier, produkcja cukru, buraki cukrowe, ierigż, ceny cukru, konsumpcja cukru, cukrownia

Wysokie ceny cukru odstraszają konsumentów

W Polsce maleje spożycie cukru, a powodem tego są utrzymujące się wysokie ceny surowca. To efekt rosnących stawek na światowym rynku - informuje Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. We wrześniu średnia cena zbytu cukru...

Za żyto w skupie płacono 51,27 zł/dt (+2,2 proc. m/m i -5,2 proc. r/r). W obrocie targowiskowym stawki żyta wyniosły 58,62 zł/dt i były niższe w stosunku do poprzedniego miesiąca oraz w porównaniu do analogicznego okresu 2015 r. o 2,9 proc.

Ceny jęczmienia w skupie zmalały o 6,1 proc. w porównaniu z wrześniem 2016 r. i wyniosły 59,32 zł/dt - były niższe niż przed rokiem o 5,5 proc. Pszenżyto natomiast kosztowało średnio 56,50 zł/dt - o 1,5 proc. więcej niż we wrześniu, a owies podrożał do 51,69 zł/dt, czyli o 1,4 proc. wobec cen z września i o 3,5 proc. w stosunku do października 2015 r.

Za ziemniaki w skupie w październiku płacono 28,39 zł/dt. W skali miesiąca spadek cen wyniósł 3,0 proc., a w skali roku 7,9 proc. Na targowiskach kosztowały średnio 79,29 zł/dt., czyli mniej o 8 proc. niż przed miesiącem i o 18,1 proc. niż przed rokiem.

Za żywiec wieprzowy w skupie płacono 5,02 zł/kg (-5,2 proc. m/m i +14,5 proc. r/r). Prosię na chów kosztowało na targowiskach 166,76 zł/szt., czyli o 1,8 proc. więcej niż przed miesiącem i o 10,6 proc. więcej niż przed rokiem.

Ceny skupu żywca wołowego wyniosły 5,86 zł/kg i były niższe w stosunku do września o 3,5 proc., a w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku niższe o 0,8 proc.

W październiku drób rzeźny skupowano po 3,55 zł/kg - o 4,6 proc. niższej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10,8 proc. niższej w skali roku.

Za 1 hl (100 litrów) mleka płacono w skupie 120,29 zł, czyli więcej o 7,6 proc. niż przed miesiącem i o 7,4 proc. niż przed rokiem.

Poleć
Udostępnij
Skomentuj
ZOBACZ / 8 Europejski Kongres Menadżerów Agrobiznesu

WAŻNE TERMINY

18.01.2023 – 31.01.2023 – nadzwyczajne wsparcie dla producentów trzody chlewnej

Do 31.01.2023 – wsparcie na działalność statutową Kół Gospodyń Wiejskich

Do 24.02.2023 - można ubiegać się o wsparcie na „Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej” z PROW2014_2020.

31.01.2023 – 1.03.2023 – nabór wniosków na „Modernizację gospodarstw rolnych”

15.02.2023- 31.03.2023 - nabór wniosków o wsparcie inwestycji w zakresie wymiany słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu

Od 2.01.2023- 29.12.2023 - rolnicy, którzy ponieśli straty w wyniku klęsk żywiołowych lub ASF, mogą starać się o środki finansowe na inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej