Grupa Azoty ujawnia dochody i zyski za 2022 rok

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Michał Boroń PAP, (em) | redakcja@agropolska.pl
01-04-2023,8:00 Aktualizacja: 31-03-2023,14:47
A A A

W 2022 roku Grupa Azoty osiągnęła ponad 583 mln zł zysku netto przy przychodach przekraczających 24,6 mld zł - wynika ze skonsolidowanego raportu rocznego grupy.

Tomasz Hinc, prezes zarządu GA podkreślił w liście do inwestorów, że 2022 rok był okresem "bezprecedensowych wyzwań, z jakimi cała branża chemiczna w Europie nie mierzyła się jeszcze w dotychczasowej historii".

grupa azoty, ceny nawozów, obniżka cen nawozów, produkcja nawozów

Grupa Azoty obniża ceny nawozów. "Odpowiedź na sytuację rynkową"

Grupa Azoty znacznie obniżyła ceny nawozów azotowych i wieloskładnikowych w autoryzowanej sieci dystrybucyjnej, dostosowując stawki produktów do bieżącej sytuacji rynkowej - poinformował chemiczny koncern. „Największy polski...

"Rekordowo wysokie i jednocześnie wysoce zmienne ceny surowców, wynikające m.in. z rynkowych konsekwencji agresji Rosji na Ukrainę, przełożyły się na istotny wzrost kosztów produkcji, co znacząco podnosiło ryzyko biznesowe związane z produkcją w całej europejskiej branży nawozowo-chemicznej" - zauważył

Szef chemicznego giganta przypomniał, że nienotowane wcześniej ceny gazu na europejskich giełdach spowodowały, że zarządy największych spółek grupy kapitałowej były zmuszone do podejmowania trudnych decyzji o czasowym ograniczaniu produkcji, głównie w segmentach "Agro" i "Tworzywa". "Przywrócenie produkcji nastąpiło w październiku po znaczącym spadku cen gazu ziemnego na giełdach europejskich" - dodał.

Zgodnie ze skonsolidowanym raportem rocznym Grupa Azoty odnotowała w 2022 roku przychody ze sprzedaży w wysokości 24 mld 657 mln 853 tys. zł (w porównaniu do 15 mld 901 mln 259 tys. w 2021 r.) oraz wynik EBITDA w wysokości 2,5 mld zł, osiągając marżę EBITDA na poziomie 10,3 proc. Zysk netto Grupy Azoty za 2022 r. wyniósł 583 mln 820 tys. zł (w porównaniu do 633 mln 687 tys. rok wcześniej).

Przychody ze sprzedaży w segmencie "Agro" wyniosły 15,1 mld zł - 61,3 proc. całkowitych przychodów ze sprzedaży Grupy. W porównaniu do 2021 roku zwiększyły się o 72,3 proc., a ich udział w przychodach ogółem zwiększył się o 6,2 pp. Marża EBITDA w segmencie wyniosła 9 proc. 66,4 proc. sprzedaży trafiało na krajowy rynek.

"Głównymi determinantami wyników w tym obszarze były duże wahania cen surowców, w tym gazu ziemnego, nierównowaga popytowo-podażowa oraz spadki cen płodów rolnych. Średnie ceny surowców i produktów segmentów były istotnie wyższe w porównaniu do roku ubiegłego, natomiast wolumen sprzedaży był znacząco niższy" - wskazał w liście do inwestorów prezes Azotów.
 

Poleć
Udostępnij