Będą pożyczki na zakup nawozów. Silosy i budynki gospodarskie bez pozwoleń

Poleć
Udostępnij
Autor tekstu: Anna Wysoczańska PAP, (DK) | redakcja@agropolska.pl
26-04-2023,14:45 Aktualizacja: 26-04-2023,14:48
A A A

Pożyczki na zakup środków do produkcji rolnej oraz zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę silosów i magazynów na produkty sypkie przewiduje projekt nowelizacji zamieszczony w środę w wykazie prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów.

Chodzi o przygotowany przez resort rolnictwa projekt nowelizacji ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa oraz ustawy – Prawo budowlane.

Jak uzasadnili autorzy tego projektu, zmiany prawa są spowodowane koniecznością stabilizacji rynku zbóż w związku z napływem zboża z Ukrainy. Ponadto proponowane rozwiązania przyczynią się do ułatwienia procesu inwestycyjno-budowlanego prowadzonego na terenie gospodarstw rolnych, m.in. poprzez zmniejszenie ilości wymaganych dokumentów.

Mniejsze koszty inwestycji wynikają z braku konieczności opracowywania projektu budowlanego (w tym ponoszenia kosztów za wykonanie map do celów projektowych) oraz kosztów nadzoru (kierownik budowy). Zakłada się także, że wprowadzone zmiany przyspieszą i ułatwią pozyskiwanie przez rolników indywidualnych wsparcia realizowanego w ramach środków Wspólnej Polityki Rolnej.

budynki rolne, pomorska izba rolnicza, krir, samorząd rolniczy, pozwolenie na budowę

Budynki rolne do 300 m kw. bez pozwolenia na budowę?

Mimo kryzysu w branży, część rolników myśli o rozbudowie swoich gospodarstw. Przydałoby się, by zmniejszyć obowiązki administracyjne z tym związane, o co upomina się rolniczy samorząd. Przywołuje on jednocześnie zapowiedzi premiera w tym...

W ustawie o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa resort rolnictwa proponuje wprowadzić zmianę, tak by nadwyżka środków finansowych Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa, ustalona na dzień 31 grudnia 2022 r., pozostająca po uregulowaniu zobowiązań Zasobu przez Krajowy Ośrodek, nie została wpłacona do budżetu państwa w 2023 r., a przeznaczona na pożyczki na zakup środków do produkcji rolnej, w tym nawozów i środków ochrony roślin, lub na skup, przechowywanie lub przetwarzanie produktów rolnych.

Projekt w zakresie ustawy Prawo budowlane przewiduje natomiast zwolnienie z konieczności uzyskania pozwolenia na budowę naziemnych silosów na materiały sypkie, o pojemności do 250 m sześc. i wysokości nie większej niż 15 m.

Nie będzie też potrzebne pozwolenie na budowę jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 300 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 7 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. W tym przypadku będzie jednak konieczność dołączenia dokumentacji technicznej.

Inwestycje te zostaną objęte obowiązkiem zgłoszenia budowy. Nie będzie natomiast potrzebne pozwolenie na budowę oraz zgłoszenie budowy jednokondygnacyjnych budynków gospodarczych i wiat o prostej konstrukcji, związanych z produkcją rolną, o powierzchni zabudowy do 150 m kw., przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 6 m i wysokości nie większej niż 7 m, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane.

Planowany termin przyjęcia projektu przez Radę Ministrów to II kwartał br.

Poleć
Udostępnij